‘Knip’ in overleg over Centrale CAO-PO

Op dit moment zijn de vier ambtenarencentrales volop in overleg met de minister van OCW over de Centrale CAO Primair Onderwijs. De overlegpartijen hebben besloten in het overleg een ‘knip’ aan te brengen in afwachting van de beleidsreactie op het rapport van de Commissie Rinooy Kan.Dit cao-overleg handelt over de loonontwikkeling (salarisverhoging, eindejaarsuitkering, et cetera). In de inzet van de vier centrales werden, naast de salariseisen, ook eisen gesteld over onderwerpen als verdere professionalisering van onderwijspersoneel, carrièrepatronen en salarisschalen, werkdrukvermindering en levensfasebewust personeelsbeleid. Zaken die (ten dele) ook terugkomen in de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Rinnooy Kan, waarop de minister van OCW nog met een beleidsreactie zal komen. De overlegpartijen hebben daarom besloten in het overleg over de Centrale CAO-PO een ‘knip’ aan te brengen. Dit houdt in dat eerst afspraken worden gemaakt tussen de centrales en de minister van OCW over de loonontwikkeling (salarisverhoging, eindejaarsuitkering en een paar sociale zekerheidsonderwerpen). Op een iets langere termijn (binnen een paar maanden) zullen de aanbevelingen uit het rapport Rinnooy Kan nader worden uitgewerkt, waarbij tevens de overige eisen uit de gezamenlijke inzet van de vier centrales aan de orde komen.BronKader Primair 2 – Oktober 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.