Knelpunten onderwijs en arbeidsmarkt kosten jaarlijks 16 miljard

Onlangs presenteerde de Nationale DenkTank 2007 zijn voorlopige bevindingen van het onderzoek naar het onderwijs. Daaruit blijkt dat onderbenutting van talent en de (leraren- en schoolleiders) tekorten op de arbeidsmarkt Nederland 16 miljard euro per jaar kosten, wat niet bevorderlijk is voor het – toch al slechte – imago van de sector.

Ieder jaar wordt een Nationale DenkTank samengesteld van ongeveer twintig masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi. De achtergrond van de leden loopt uiteen van Natuurkunde tot Geneeskunde, en van Orthopedagogiek tot Staats- en Bestuursrecht. De DenkTank 2007 staat voor de opgave concrete en vernieuwende ideeën en oplossingen te bedenken die het onderwijs kunnen helpen bepaalde uitdagingen het hoofd te bieden. Enkele opmerkelijke waarnemingen van de DenkTank zijn:

o De onderbenutting van capaciteiten van leerlingen, miskenning van toptalent, niet-optimale studiekeuzes, inflexibiliteit van het onderwijssysteem en onnodig grote studie-uitval kosten Nederland jaarlijks zeven miljard euro.

o De mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt leidt tot 1,5 miljard aan jaarlijkse kosten. Indien het lerarentekort zo groot wordt als de prognoses voorspellen, kost dit Nederland 7,5 miljard euro per jaar. Eenmaal een tekort, dan zal dit verergeren door verhoogde werkdruk en een mede daardoor negatief imago. Dit slechte imago wordt gevoed door negatieve aandacht van pers, blijkt uit een persanalyse van de DenkTank.

o Scholen blijken grote moeite te hebben met het inspelen op de vele issues die vanuit de maatschappij en politiek op hen afkomen. Dit vraagt om een professionelere aanpak in de schoolorganisatie. De DenkTank is momenteel bezig met het formuleren van oplossingen, waarbij praktische en uitvoerbare maatregelen zullen worden voorgesteld. Op 19 december aanstaande presenteert de Nationale DenkTank zijn eindconclusies.

Meer informatie: http://www.nationale-denktank.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.