De politieke barometer wijst uit dat er weinig draagvlak is onder directeuren en leraren met betrekking tot het pas afgesloten Nationaal Onderwijsakkoord. Leerlingenorganisaties, schooldirecties en grote groepen leraren, vertegenwoordigd in de AOb, hebben dit akkoord niet onderschreven. Daarmee kun je het Onderwijsakkoord niet zien als gedragen door alle sectoren, al zijn de werkgevers wel allemaal akkoord gegaan. Leraren hebben weinig vertrouwen in de afspraken over verlaging van de werkdruk, de voorgestelde investeringen zijn grotendeels gefinancierd uit eerdere arbeidsvoorwaardengelden (pensioenpremie) en/of komen elders uit de Onderwijsbegroting. Per saldo gaat de sector er niet op vooruit, eerder krimpen we in 2014 nog verder, voordat aan het eind van de kabinetsperiode de toegezegde middelen beschikbaar komen. Dat is geen investering, zoals bijna alle partijen hebben beloofd tijdens de verkiezingscampagnes.

Maar er is meer aan de hand. Door de opstelling van het kabinet (en soms ook een flink deel van de Tweede Kamer) dreigt de bureaucratisering alleen maar toe te nemen en wordt de afrekencultuur aangescherpt. De zielige en trieste vertoning van de ranking lijstjes van RTL4 (door de staatssecretaris niet verworpen), de achterblijvende bekostiging en de voortdurende interventies van de politiek in het dagelijks werk van professionals in de school, doen het draagvlak verder afnemen. De inspectie baseert haar toezicht op bureaucratische controlelijstjes; een goede school wordt naar het lijkt alleen maar bepaald door het niveau van het reken-, lees- en taalonderwijs. Als de OECD in 2015 ook de ict-kwaliteit gaat meten, zullen we ongetwijfeld ook op dat gebied nieuwe eisen gaan zien. We zakken weg in een neo-liberaal, op Angelsaksische leest geschoeid toezicht: meer gestandaardiseerde testen, meer ranking lijstjes, meer teaching to the test en daardoor meer schijnresultaten. Zowel Engelse als Amerikaanse collega’s waarschuwen ons voor de gevolgen. Het Onderwijsakkoord zou nu juist hier over moeten gaan. Over hoe deze groeiende kloof kan worden gedicht. En wat we de komende tijd van elkaar kunnen verwachten in onze gezamenlijke drive voor goed onderwijs. Het kan nog, maar dan moeten we wel aan de slag.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders