De communicatie over het pensioen moet beter aansluiten bij de behoefte van de deelnemers. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag 2 september j.l. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens de staatssecretaris geven de huidige wettelijke informatieverplichtingen een ‘te rooskleurig beeld’ over het pensioen.
    
Klijnsma stelt dat de pensioenuitvoerders hun communicatie verder moeten verbeteren en daarbij de deelnemer nog centraler stellen. Mensen moeten beter en makkelijker kunnen zien hoe hun pensioen ervoor staat. Ze moeten op  een eenvoudige wijze kunnen bepalen welke keuzes er zijn en of actie nodig is om het gewenste pensioen te bereiken.  In het wetsvoorstel pensioencommunicatie doet de staatssecretaris voorstellen.  ‘Dit wetsvoorstel is een stap naar de mensen toe. Het kan duidelijker, korter en overzichtelijker’.

Klijnsma vindt de huidige verplichte pensioeninformatie ingewikkeld, omvangrijk en onvolledig. Mensen kunnen daardoor op het verkeerde been gezet worden. Deelnemers moeten weten waar ze aan toe zijn en hoe ze dat te weten kunnen komen. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld de pensioencommunicatie te verbeteren door deze meer aan te laten sluiten op de wensen van deelnemers en duidelijker te communiceren over onzekerheden. Het voorstel beoogt mensen een persoonlijk totaaloverzicht van hun pensioen te bieden.

Met dit wetsvoorstel komt er meer ruimte in de wet voor maatwerk en meer mogelijkheden tot digitale informatieverstrekking. Daarnaast wordt ook het pensioenregister uitgebreid en krijgt de Pensioen 1-2-3 een wettelijke basis. De Pensioen 1-2-3 is ontwikkeld door de sector en geeft de deelnemer op een toegankelijke manier inzicht in de meest relevante aspecten van zijn of haar pensioenregeling, zoals de waarde van het pensioen. Op termijn zou Pensioen 1-2-3 de startbrief en de toelichting bij het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) moeten kunnen vervangen.

De werkgroep Pensioen 1-2-3 houdt zich bezig met de ontwikkeling van een nieuwe communicatie-uiting, die de naam ‘Pensioen 1-2-3’ draagt. De werkgroep betrekt de Autoriteit Financiële Markten (AFM), vanwege haar oproep om een ‘financiële bijsluiter voor pensioenregelingen’, bij de ontwikkeling van de Pensioen 1-2-3.
Het uitgebreide pensioenregister geeft mensen een beter beeld van de keuzen en risico’s van hun toekomstig pensioen. Klijnsma: “Goede, transparante en eerlijke communicatie stelt de deelnemer beter in staat om een goede pensioenplanning te maken voor de oude dag.”

Dit wetsvoorstel sluit aan op de aanbevelingen uit het rapport ‘Pensioen in duidelijke taal’. Tevens is het voorontwerp van dit wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd aan de sector. 

 

 

 
    

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs