De fel bekritiseerde kleutertoets blijft langer bestaan. Het kabinet wilde de toets op 1 januari 2021 afschaffen, maar deze datum is verschoven naar 1 augustus 2022. Dat meldt het AD eind februari.

Oorzaak van de vertraging is een wetswijziging die meer tijd kost, aldus een woordvoerder van het ministerie van OCW. Volgens experts sluiten de toetsen helemaal niet goed aan op de ontwikkeling van kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud. Na felle kritiek werd in 2013 de verplichte kleutertoets geschrapt. Vanaf dat moment mochten de scholen zelf bepalen of ze de toets nog wilden afnemen. Ook de Tweede Kamer is nog altijd fel tegen de kleutertoets.

Volgens de krant stelt het ministerie dat het nu ‘praktisch onmogelijk’ is om de kleutertoets nog af te nemen, omdat veel schoolse toetsen niet meer worden goedgekeurd. Toetsaanbieder Cito geeft aan dat er nu nog op duizenden scholen in het land een kleutertoets wordt afgenomen. Dit heeft te maken met de registratie in het wettelijk verplichte leerlingvolgsysteem.

Links