Er wordt ’bespottelijk’ veel gevraagd van kleuters op de basisschool. Daardoor groeit de kans dat ze psychische problemen ontwikkelen als faalangst, pesten en ADHD. Dat stelt de Werkgroep en Steungroep Kleuteronderwijs, een groep van zo’n 450 kleuterleerkrachten, oud-onderwijzers en ontwikkelingspsychologen. Zij boden onlangs een zwartboek aan de Tweede Kamer aan.

“Kleuters moeten letters leren, terwijl ze daar nog helemaal niet aan toe zijn”, zegt ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet in Sp!ts. “Het kost heel veel tijd hen letters te leren, terwijl ze dat weer vergeten zijn na een zomervakantie. Kleuters moeten spelen en bewegen. Dat is hun ontwikkelingsfase. Ze kunnen niet lang stilzitten. Dat kan tot onrust en ADHD leiden. Het is alsof je een fundament van cement niet laat opdrogen en er al op gaat bouwen.”

“Op 4- en 5-jarige leeftijd zijn ze nog niet klaar voor de eisen van rekenen en taal die nu aan hen worden gesteld. Kleuters krijgen zo een hekel aan school, terwijl kinderen van nature zeer nieuwsgierig zijn”, aldus oud-onderwijskracht Elly de Wildt, samenstelster van het rapport en lid van de werkgroep in Sp!ts. Ze vindt het ongelofelijk dat sommige scholen zelfs meer eisen stellen aan de kleuter dan volgens de schoolinspectie nodig is. ”Ze zijn bang voor een slechte beoordeling en om als zwakke school te boek te staan. Intussen zitten de leerkrachten dagelijks beoordelingen te rapporteren en besteden ze tijd aan toetsen, terwijl ze jonge kinderen in het spelen zouden moeten faciliteren.”

Sinds de invoering van de basisschool in 1985 is het onderscheid tussen kleuter- en lagere school weggevallen, om een doorlopende leerlijn te realiseren. Inmiddels is besloten dat er een specialisatie ‘Het jonge kind’ komt op de pabo.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws