Kleuterleerkracht bezorgd over prestatiedruk in groep 1 en 2

Uit een enquête van het Onderwijsblad blijkt dat kleuterleerkrachten niet blij zijn met de ontwikkelingen in de laagste groepen van het basisonderwijs.

Ze komen – aldus het blad – in opstand tegen de Citotoetsen, de handelingsplannen, de methoden en protocollen en tegen de toenemende prestatiedruk die op kleuters wordt gelegd. Ze zijn bang dat het kleuteronderwijs verzakelijkt en te schools wordt, ten koste van speelse activiteiten als muziek en beweging. “Als je kinderen te vroeg belast, krijgen ze juist een aversie tegen leren”, aldus een kleuterjuf in de Volkskrant. De enquête werd uitgevoerd onder ruim 350 (voormalige) leerkrachten die nog de oude opleiding tot kleuterjuf hebben gevolgd (`Klos´). Scholen worden nu afgerekend op het taalniveau van de kleuters aan het eind van groep 2, dan moeten ze een Cito-toets maken. Als scholen dit weigeren, krijgen ze een onvoldoende van de inspectie. Volgens een grote meerderheid van de respondenten zijn dit soort zaken niet primair in het belang van het kind, maar vooral bedoeld om de inspectie tevreden te houden. In Trouw wijst een kleuterjuf erop dat juffen en meesters die nu van de pabo komen, niet altijd weten dat kleuters op een andere manier leren dan oudere kinderen. “Ze hebben zich niet specifiek gericht op het jongere kind. Daardoor vallen ze snel terug op methodes. Die laten kinderen op een abstracte manier rekenen en taal leren. Terwijl je juist betekenis aan de woorden op papier moet geven.” Staatssecretaris Van Bijsterveldt bekijkt momenteel of er specialisatiemogelijkheden zijn te creëren binnen de pabo, bijvoorbeeld twee aparte richtingen voor leerkracht onderbouw of bovenbouw.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.