Het kan voorkomen dat twee fuserende scholen nog voordat de fusie een feit is, stappen willen zetten om de overgang naar de nieuwe fusieschool te vergemakkelijken. Het gaat hierbij om het samenvoegen van de kleutergroepen van beide scholen. Het ministerie van OCW staat dit toe, mits het definitieve besluit over de fusie reeds is genomen en als de fusie binnen een jaar een feit is.

Als deze situatie niet langer dan een schooljaar duurt, in het belang van de leerlingen is, en wordt gevolgd door een fusie van de betrokken scholen die redelijkerwijs niet vervroegd kan worden, stuit zo'n constructie bij OCW in principe niet op bezwaren. Als scholen op deze manier te werk willen gaan, moeten zij deze constructie wel eerst voorleggen aan het ministerie, is te lezen in de nieuwsbrief van 22 november. Dit verzoek moet vergezeld gaan van een realistische planning.
De constructie valt op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) onder de adviesbevoegdheid van de medezeggenschapsraad. De oudergeleding en de personeelsgeleding van de MR moeten instemmen met de regeling van de gevolgen voor ouders en personeel van deze constructie.

In het Handboek Primair Onderwijs op leerlingendaling.nl staat informatie over leerlingendaling door krimp en adviezen voor het voorbereiden van een fusie of andere vormen van samenwerking.
Voor vragen over fusie en krimp: maatwerk@avs.nl.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws