Kleine school groeit door positief leerklimaat en intensieve marketing

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De Lans in Brummen, een vrije school voor (v)so, wist in een jaar tijd het sterk teruggelopen leerlingenaantal bijna te verdubbelen. Met speciale aandacht voor thuiszitters.

Hoe trek je leerlingen als de omgeving denkt dat je school het niet gaat redden? Voor die uitdaging stond Vincent van Dam, sinds 2014 interim-directeur van De Lans, een school die onderwijs verzorgt voor kinderen van 4 tot 20 jaar, inmiddels van dagbesteding tot en met vwo. Het leerlingenaantal kwam op zijn dieptepunt (39 leerlingen) toen een naburige zorginstelling voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking – die bij De Lans naar school gingen – haar deuren sloot. Ook een afgeketste fusie met een andere school voor speciaal onderwijs hielp niet mee. Als de inspectie de school vervolgens het predicaat ‘zwak’ geeft, is het echt tijd voor een verbetertraject. En met succes: in anderhalf jaar tijd kreeg de school een basisarrangement en kwam bekend te staan als plek waar thuiszitters en andere leerlingen het naar hun zin hebben. “Allereerst moet je je organisatie goed op orde hebben en flexibel zijn”, stelt Van Dam. Via een sociaal plan werd het personeelsbestand aanvankelijk flink uitgedund. “Ook hebben we gekeken naar kwaliteitsverhoging van het lerarenteam via coaching on the job, doorgroei- en uitstroommogelijkheden van leerlingen en het onderwijs zelf.” Dat zet sterk in op de sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijke aandacht en praktijkvorming. In kleine, klassendoorbrekende niveaugroepen. Een belangrijk onderdeel van de PRcampagne die Van Dam startte, was het systematisch uitnodigen van mensen – zoals directeuren van scholen, samenwerkingsverbanden en leerplichtambtenaren – om naar de school te komen kijken. Dit leverde veel naamsbekendheid op. “Ik geef, samen met een ib’er, soms wel drie rondleidingen per dag. Het team heeft een open houding. Leerlingen stralen uit dat ze zich prettig en gezien voelen, omdat we bijvoorbeeld veel mentorgesprekken voeren. De bezoeker beleeft het onderwijsleerproces van dichtbij. Dit heeft allemaal effect op de eerste indruk. Persoonlijk contact en interactie zijn de sleutel tot succes. De kern is: hoe wil je overkomen?” Ook ging de school op Facebook en werden twee promotiefilms gemaakt en proactief verspreid. Een nonprofit marketingbureau verbeterde andere communicatie-elementen, zoals de website, nieuwsbrief, en legde gecategoriseerde maillijsten aan. Van Dam: “Het is belangrijk gebruik te maken van een call-to-action, een duidelijke button waarop je je kan aanmelden voor een bezoek.” Omdat de school al ervaring had met thuiszitters, werd voor deze doelgroep ook een campagne gestart. “Je moet op een andere manier met deze kinderen omgaan. Thuiszitter moet je ‘ont-moeten’, zonder oordeel. Het systeem aanpassen aan hen, in plaats van dat zij in het systeem moeten passen. Dit vraagt om een juiste benaderingswijze, een open mind, en bereid zijn je eigen manier van denken los te laten. Deze leerlingen bieden het onderwijs de kans om het systeem te kantelen en meer persoonsgebonden te maken.” De Lans zette een meldpunt voor thuiszitters op. Dit trok afgelopen voorjaar meteen de aandacht van de lokale en landelijke pers. “Toen is het balletje gaan rollen.” Door de groei heeft Van Dam inmiddels ook drie nieuwe fulltime medewerkers kunnen aannemen en onderwijsassistenten worden volwaardig ingezet. “We hebben zelfs iemand uit het bedrijfsleven die leerlingen begeleidt bij het maken van zogenaamde (bier)kratkussens.” (Krutwinkel.nl, red.) Hij benadrukt: “Het is belangrijk goed te communiceren met je bestuur en samenwerkingsverband over zo’n proces. Verder moet je ondernemingsgeest hebben of ontwikkelen, tegen weerstand kunnen en goed samenwerken met andere scholen. En vooral lef hebben, bijvoorbeeld om te durven voorfinancieren.”

Meer weten?
www.schooldelans.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.