Veel kinderen en jongeren ervaren een te hoge werkdruk. Ook willen ze meer hulp bij schoolzaken en een breder vakkenaanbod. Dit komt naar voren uit de Kinderrechtentour door Nederland, die Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in september startte. De Kinderombudsvrouw zet deze onderwerpen hoog op haar agenda.

Kalverboer wil nader onderzoeken waar het probleem van de hoge werkdruk nu precies zit en dit agenderen bij politici, beleidsmakers en professionals in het onderwijs. Ook blijkt uit de resultaten van de tour dat kinderen en jongeren echte aandacht van de mensen om hen heen willen, van ouders, familie, vrienden en professionals. Kinderen benoemen dat professionals vaak een gebrek aan tijd of interesse hebben, een te grote focus op wat er in het dossier staat of kinderen en jongeren niet op hun niveau aanspreken.

De ombudsvrouw sprak met honderden kinderen en jongeren over wat zij belangrijk vinden. De tour trok onder andere langs scholen. Ook Bonaire, Saba en Sint Eustatius werden bezocht. Ook vulden meer dan 2000 kinderen een vragenlijst in.

Vragenlijst
Uit de vragenlijst blijkt dat de meeste kinderen opgroeien in een fijne omgeving en dat ze zich prettig voelen. Ze geven hun leven gemiddeld een 7,4. Tien procent van de kinderen geeft hun leven een onvoldoende. Dit zijn kinderen die te maken hebben met problemen thuis, jeugdhulp, scheiding ouders of (lichte) armoede.
 
Kinderrechtenmonitor
De Kinderombudsman presenteert op 13 december ook de vijfde Kinderrechtenmonitor. Opnieuw is in kaart gebracht welke veranderingen er zijn in wetgeving en  beleid en in hoeverre voorzieningen voor kinderen voldoen aan de eisen uit het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman blikt terug op de afgelopen vijf jaar en benoemt tien zorgpunten. Deze zorgpunten gaan onder andere over het de toegang tot de jeugdhulp en onderwijs, de aanpak van armoede en het onvoldoende horen van kinderen.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim