Kinderrechtencollectief: kinderen wachten te lang op passende hulp

Het Kinderrechtencollectief maakt zich zorgen dat passende zorg en onderwijs steeds minder goed toegankelijk zijn voor kinderen. Dit blijkt uit de ngo-rapportage ‘Kinderrechten in Nederland 2015-2020’ aan het VN-Kinderrechtencomité.

De rapportage is samengesteld door meer dan 100 maatschappelijke organisaties en deskundigen en werd op 30 april aan demissionair staatssecretaris Blokhuis, verantwoordelijk voor de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland, overhandigd. De rapportage laat zien dat de decentralisatie van de jeugdzorg maakt dat kinderen nog steeds te lang moeten wachten op passende hulp. “De coronacrisis legt een vergrootglas op al bestaande problemen in het jeugdbeleid en vraagt mentaal veel van kinderen”, aldus Huri Sahin, voorzitter van het Kinderrechtencollectief. “Veel zorgpunten die het Kinderrechtencollectief eerder heeft geuit richting het VN-Kinderrechtencomité, zijn de afgelopen jaren verergerd.”

Kinderen in de wachtstand

De langdurige scholensluiting maakt de groep kwetsbare kinderen groter, aldus de rapportage. Signalen over huiselijk geweld, kindermishandeling en (online) seksuele uitbuiting zijn toegenomen en naar verwachting groeien meer kinderen in armoede op. Er zijn meer kinderen met eetstoornissen en depressieve gevoelens en de eenzaamheid neemt toe. Ook de crisis in de jeugd-ggz is verergerd. “Uit de rapportage blijkt dat veel kinderen in de wachtstand staan: kinderen wachten op jeugd-ggz, jeugdzorg, passend onderwijs of leven in langdurige verblijfsonzekerheid”, licht Sahin toe. Drie urgente punten uit de rapportage:

  • Decentralisatie verslechtert toegang tot zorg De verschuiving van verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar gemeenten kleurt tal van zorgpunten in het rapport. Kinderen krijgen niet tijdig de passende hulp die ze nodig hebben. Er wordt onvoldoende geïnvesteerd in preventief beleid en bovendien is er een ongewenste marktwerking, waarvan kinderen de dupe zijn.
  • Armoede onder kinderen onvoldoende gedaald Eén op de dertien kinderen groeit op in armoede,dit is in de afgelopen vijf jaar onvoldoende gedaald en zal door de gevolgen van de coronacrisis waarschijnlijk toenemen. Doordat elke gemeente het armoedebeleid zelf mag bepalen, is de beschikbare hulp en ondersteuning niet voor alle kinderen beschikbaar, met kansenongelijkheid tot gevolg.
  • Kinderen in langdurige verblijfsonzekerheid In asielprocedures wordt vaak nog niet goed gekeken naar de rechten van het kind. Zo kunnen kinderen in detentie worden geplaatst, is de opvang niet kindvriendelijk en leven kinderen te lang in verblijfsonzekerheid.

VN-Kinderrechtencomité
De rapportage ‘Kinderrechten in Nederland 2015-2020’ is een reactie op het staatsrapport Kinderrechten van de Nederlandse overheid. De rapportage geeft een beeld van de situatie waarin kinderen opgroeien en de realisatie van hun rechten in Nederland, inclusief de kinderen die leven in het Caribisch deel van Nederland. Met deze rapportage benadrukt het Kinderrechtencollectief dat wachten met de uitvoering van kinderrechten geen optie is, zodat Nederland hier kritisch op bevraagd wordt en een heldere opdracht van het VN-Kinderrechtencomité krijgt. 

Kinderrechtencollectief

In het Kinderrechtencollectief bundelen organisaties hun krachten om op te komen voor de belangen van kinderen en toe te zien op de borging van kinderrechten in de Nederlandse wet, beleid en praktijk. Het collectief bestaat uit de kernleden Defence for Children, Kinderpostzegels, Nationale Jeugdraad (NJR), Save the Children, Terre des Hommes Nederland en UNICEF Nederland, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut en heeft daarnaast nog vele andere partners.

Links