Het kinderpardon dat op 1 februari 2013 van kracht is geworden, biedt asielkinderen die zonder zicht op een verblijfsvergunning ten minste vijf jaar in Nederland hebben verbleven (en hun gezinsleden) de mogelijkheid om gelegaliseerd te worden. De verblijfsvergunning wordt niet automatisch verleend en moet worden aangevraagd. Dat kan tot 1 mei 2013.

Scholen die leerlingen hebben zonder verblijfsvergunning kunnen hun ouders, verzorgers of familieleden op het kinderpardon wijzen. Bij de aanvraag hoeven geen leges te worden betaald. Ook hoeft er niet eerst een visum te worden opgehaald.
Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning op grond van het zogenoemde kinderpardon, gelden bepaalde voorwaarden. Daarnaast gelden er enkele contra-indicaties: omstandigheden die ertoe leiden dat een vergunning niet wordt verleend.

Alle informatie over het kinderpardon staat op www.ind.nl (zoekfunctie).
(Bron: VOS/ABB)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • ‘Onze gesloten scholen bleven open, terwijl de open scholen gesloten waren’

  • Onomkeerbaar