Kinderopvang

Op de site van de Volkskrant van 19 mei 2009 kopte de niet mis te verstane regel: `Kwaliteit kinderopvang daalt verder´. Dit zou blijken uit een landelijke meting van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). De nieuwe wet Kinderopvang van 2005 heeft volgens het krantenartikel niet de kwaliteitsverbetering opgeleverd die er van verwacht werd. Vooral de pedagogische kwaliteiten van het werkzaam personeel zouden zijn gedaald sinds 1995. Dit wordt vooral geweten aan het feit dat er nog steeds geen goede beroepsopleiding is en het speel- en spelmateriaal van onvoldoende kwaliteit is.

Tot zover de Volkskrant. Het is hoe dan ook vreemd dat leerkrachten die lesgeven aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar een hbo-opleiding hebben genoten, terwijl dat niet geldt voor personeel werkzaam in de kinderopvangsector. De leer- en opvoedingsproblemen van jonge kinderen wijken niet zo veel af van die van kinderen in de basisschoolleeftijd. Scholen hebben er volgens mij een groot belang bij dat de kinderopvang goed geregeld is. Zeker nu de discussie gaande is over de realisatie van doorlopende leerlijnen. Die gelden niet alleen voor leerlingen van 4 tot en met 18 jaar, maar zeker ook voor de voorschoolse periode. Leeren opvoedingsproblemen kunnen zo al in een vroeg stadium worden opgespoord en behandeld. Ik zou er daarom voor willen pleiten dat scholen – meer dan nu al het geval is – zich intensief met de kinderopvang gaan bezighouden, misschien zelfs wel de kinderopvang zelf gaan regelen. Nieuwe regelingen rond de `combinatiefuncties´, zoals die besproken zullen worden in de nieuwe cao van 2010, maken het straks hopelijk mogelijk dat onderwijspersoneel ook een aanstelling kan krijgen in de kinderopvang. Kennis en ervaring over opvoeding en onderwijs wordt zo beter verspreid binnen de kinderopvang. De angst dat `het onderwijsleerproces´ zo wordt vervroegd naar de voorschoolse periode lijkt me een slechte raadgever. Leren doen we immers al vanaf het moment dat we geboren worden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.