Op 1 januari 2007 wordt een begin gemaakt met de gefaseerde invoering van voor-, tussen- en naschoolse opvang. Dat stelt scholen voor nieuwe verantwoordelijkheden. Omdat dit thema veel vragen oproept, organiseert de AVS een conferentie op 16 februari 2006.

Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:
o de kabinetsplannen en de betekenis daarvan voor de scholen
o good practices van voor-, tussenen naschoolse opvang in Nederland
o de (grenzen van) verantwoordelijkheden van de school
o visie op opvang op school
o huisvesting
o organisatievormen, samenwerking met partners.

De conferentie vindt plaats op donderdag 16 februari 2006 van 9.30 tot 16.00 uur in Antropia te Driebergen. Antropia is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto. De dag wordt plenair geopend. Aansluitend vinden twee workshoprondes plaats.

Tot uiterlijk dinsdag 20 december a.s. kunt u zich bij de AVS aanmelden voor deze conferentie. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk de bevestiging met een uitgebreid programma. Deelname bedraagt 195 euro voor leden, 225 euro voor niet-leden. Genteresseerd? Meld u dan meteen aan via info@avs.nl Het uitgebreide programma vindt u op www.avs.nl of in een van onze publicaties.

Actueel
Kader Primair 4 – December 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws