Dat kinderopvang erg leeft onder schoolleiders, bleek uit de grote belangstelling voor de door de AVS georganiseerde conferentie Kinderopvang regelen: een lust of een last? op donderdag 16 februari in Driebergen.

Meer dan 100 directeuren luisterden naar de inleiding van AVS voorzitter Ton Duif, waarna er gelegenheid was voor discussie. Duidelijk werd dat de politiek aan zet is om heldere kaders te scheppen waarbinnen de nieuwe wet gestalte moet krijgen. Na de plenaire opening volgden de deelnemers workshops over de organisatorische kant van de opvang of liet men zich informeren over good practices. De dag eindigde met een stellingenspel. Marja Valkestijn (hoofd Expertisecentrum Brede School bij NIZW Jeugd) en Gerda Leeuw (beleidsadviseur AVS) poneerden een stelling en de deelnemers konden met behulp van een rode of groene kaart aangeven of ze voor of tegen waren. Bij de laatste stelling: Kinderopvang, een lust of een last? kozen veel schoolleiders toch nog voor last. Vooral omdat ze het gevoel hebben dat hen iets opgelegd wordt. Andere geluiden waren, dat nu de wet eenmaal doorgevoerd is, men er het beste van moet maken. Met goede randvoorwaarden biedt verplichte voor- en naschoolse opvang zeker ook kansen.

Actueel
Kader Primair 6 – Februari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws