Onderzoek PACT voor Kindcentra

Op hun ideale dag willen kinderen vooral ontdekken: dieren verzorgen, leren over de tuin, proefjes doen, praten over wat hen bezighoudt, koken, creatief bezig zijn, op een aantrekkelijke manier topografie en geschiedenis leren (met een VR-bril) en verder alles wat nog moet. Dat blijkt uit onderzoek onder kinderen (en hun ouders) dat PACT voor Kindcentra liet uitvoeren door bureau Qrius en dat tijdens een webinar gepresenteerd wordt.

Kinderen vinden het heel erg belangrijk dat ze op hun ideale dag bewegen en buiten kunnen zijn. 94 procent van de kinderen geeft aan tijdens schooltijd meer te willen bewegen dan nu, 77 procent wil vaker buiten les. Veel kinderen (83 procent) willen ook dat er meer ruimte is voor creatieve activiteiten. Ook willen kinderen vaker gastles van ‘interessante mensen’ (83 procent). Ten slotte vinden kinderen het belangrijk om meer mee te praten over wat voor hen een fijne schooldag is (77 procent). Kinderen willen gedurende de dag veel variatie; veel meer dan nu.

Ideale dag

Voor dit onderzoek is een representatieve steekproef gehouden onder 1.751 basisschoolleerlingen van groep drie tot en met acht én hun ouders. 34 procent van deze kinderen gaat ook naar de buitenschoolse opvang. Een deel van deze kinderen heeft op een oefenblad hun ideale dag helemaal uitgedacht, van ‘s ochtends vroeg tot laat. Vervolgens is ook ouders gevraagd wat zij van deze ideale dag vinden. Zij denken wat ‘ouderwetser’ en vinden dat scholen het accent moeten leggen op vakken als lezen, schrijven en rekenen. Ze zijn bang dat hun kinderen deze essentiële vakken niet goed onder de knie krijgen, met gevolgen voor hun schoolloopbaan en verdere carrière. De meeste ouders (60 procent) zijn positief over het combineren van de basisschool en de naschoolse opvang. Een klein deel (12 procent) is negatief, met name omdat ze het voor kinderen belangrijk vinden om naar huis te komen en/of omdat ze zelf willen beslissen of hun kind een lange schooldag heeft of niet.

Webinar

PACT voor Kindcentra presenteert de uitkomsten van dit onderzoek dinsdag 24 november om 16.00 uur in een webinar waar vooral kinderen aan het woord komen. Kindercorrespondent Tako Rietveld praat met kinderen over hun school- en opvangtijd. Wat zouden ze niet willen missen en wat zouden ze graag anders zien? Naast de kinderen komt ook onderzoeker Paul Sikkema van jongerenonderzoeksbureau Qrius aan het woord. Ook Dorien Petri van de Hanze Hogeschool in Groningen vertelt over het onderzoek dat zij deed naar wat kinderen willen en ervaren en dat net voor de zomer is afgerond. De resultaten van beide onderzoeken worden met kinderen besproken. 

PACT voor Kindcentrum wordt mogelijk gemaakt door Het Kinderopvangfonds (www.hetkinderopvangfonds.nl).

Link

Gerelateerd nieuws