Onderzoek van de RIVM bevestigt dat kinderen maar een kleine rol spelen in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. De basisscholen kunnen dus definitief vanaf 8 juni weer volledig open. Dit maakte premier Mark Rutte bekend in de persconferentie van 3 juni 2020.

Eerder was al bekend dat de basisscholen weer voltijds open  zouden gaan, mits onderzoek van de RIVM zou uitwijzen dat daartegen geen bezwaren bestaan. En dat blijkt het geval. Rutte: “Het RIVM bevestigt dat uit alle lopende onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt dat er geen belemmering is om de scholen weer volledig open te laten gaan. Het is ook in het belang van leerlingen om weer een volle week les te krijgen. Uiteraard lopen de onderzoeken door, we houden de vinger aan de pols.”

Uit de peiling die AVS 25 mei  uitvoerde onder schooldirecteuren blijkt dat 79 procent van de schoolleiders het een goed besluit vindt dat alle basisscholen op 8 juni weer opengaan, natuurlijk mits de onderzoeken van RIVM dit toelaten. Wel verwachten schoolleiders mogelijke problemen door een combinatie van het lerarentekort en ziekmeldingen vanwege coronagerelateerde klachten. Ingrid Doornbos, vice-voorzitter van de AVS: “We zien dat schoolleiders afgelopen weken keihard hebben gewerkt om zich voor te bereiden op de volledige openstelling.”  

De volledige openstelling van scholen in het voortgezet onderwijs laat nog even op zich wachten. Op een vraag van een journalist tijdens de persconferentie antwoordt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge: “Er is onderscheid tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Kinderen in de basisschoolleeftijd spelen een kleinere rol in de verspreiding van het virus en hebben ook mildere klachten als ze ziek worden. Voor wat oudere kinderen zou dat anders kunnen zijn, daarom zijn we voorzichtiger met het voortgezet onderwijs.”

Links en downloads
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
Meerderheid schoolleiders eens met besluit om basisscholen weer volledig te openen

Gerelateerd nieuws