De Vereniging van mensen met een lichamelijke handicap (BOSK) en het netwerk ieder(in) voor mensen met een beperking of chronische ziekte hebben een brandbrief geschreven aan staatssecretaris Dekker van OCW over de situatie van ernstig gehandicapte kinderen in het onderwijs. De organisaties vragen zich af of deze kinderen nog wel van hun recht op onderwijs gebruik kunnen maken.

De briefschrijvers maken zich zorgen omdat de staatssecretaris geen duidelijkheid schept over de wijze van financiering. Ouders, scholen en overheidsinstanties weten namelijk niet welke instantie welk deel van de zorgkosten op school vergoedt. “Wanneer scholen geen toegang krijgen tot het beschikbare budget voor de zorg en ondersteuning op school, dreigen zij het onderwijs aan deze kwetsbare kinderen te moeten staken. Dat is dan direct een probleem van ouders, omdat alternatieven in een straal van 50km meestal ontbreken.” Zij vinden het een punt van zorg dat de onderwijsdeelname van deze kinderen afhankelijk is van zorg en ondersteuning vanuit zorgverzekeraars en gemeenten.

BOSK en ieder(in) roepen de staatssecretarissen van OCW en VWS op om duidelijk te maken welk deel van de zorg- en ondersteuningskosten op school onder zorg valt en welk deel onder onderwijs. Ook maken ze zich zorgen over de onderhandelingen die ouders en school moeten voeren over de financiering. Als oplossing denken de opstellers van de brandbrief aan een soort fonds dat op basis van teldatum uitkeert al naar gelang de zorgvraag van het kind. Het liefst zien de organisaties dat het compensatiefonds met de ouder WLZ-gelden weer in ere wordt hersteld. “Als de scholen weer rechtstreeks toegang krijgen tot de 3,98 euro per leerling dan worden de ouders en scholen verlost van hun onderhandelingen.”

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws