Kinderen met gescheiden ouders scoren ruim twee punten lager op de Cito-eindtoets dan andere kinderen. Meisjes en jongens uit gezinnen met hogere inkomens scoorden hoger dan gemiddeld. Kinderen die wonen in een gezin met een stiefouder haalden in elke inkomensgroep een lagere score. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over 2011.

Het CBS ziet een sterk verband tussen de Citoscore van kinderen en het inkomen van het gezin waarin ze wonen. Kinderen uit gezinnen in de hoogste inkomensgroep scoorden gemiddeld bijna zeven punten hoger dan die in de laagste inkomensgroep. Dit komt volgens het statistiekbureau omdat het hoge inkomen vaak het gevolg is van een hoge opleiding van de ouders. Gezinnen met een hoger inkomen hebben meer geld te besteden aan boeken, een eigen kamer en computer voor het kind en huiswerkbegeleiding.

Dat kinderen van gescheiden ouders lager scoren op de Citotoets dan kinderen uit intacte gezinnen, is volgens het CBS ook te verklaren met de hoogte van het inkomen. Doorgaans hebben eenoudergezinnen minder te besteden dan tweeoudergezinnen. Het CBS kan echter niet verklaren waarom kinderen uit gezinnen met een stiefouder lager scoren op de Citotoets. In elke inkomensgroep hadden zij gemiddeld een lagere score dan kinderen uit intacte gezinnen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws