Kinderen met agressieve gedragsproblemen niet goed in verzoenen

Niet méér conflicten, wel erger
Ruzies tussen kinderen met agressieve gedragsproblemen duren vaak lang en escaleren snel. Dit komt door het onvermogen van deze kinderen om te verzoenen; ze wijzen verzoeningspogingen van spelgenoten vaak af. Dat concludeert dr. Maaike Kempes van de Universiteit Utrecht in een onderzoek naar agressie en conflicthantering.

In haar onderzoek liet Kempes kinderen op reguliere scholen en agressieve kinderen in het speciaal onderwijs met kinderen uit hun klas spelen, waarbij ze via spelletjes kleine conflicten uitlokte. Agressieve kinderen uit het speciaal onderwijs blijken niet vaker conflicten te hebben dan kinderen op reguliere scholen, maar de conflicten die tussen deze kinderen ontstaan, duren langer en escaleren snel. Dit lijkt voort te komen uit hun onvermogen te verzoenen. “Verzoening is een belangrijke manier om de negatieve effecten van agressie te verminderen”, aldus Kempes. “Het afwezig zijn ervan kan bij agressieve kinderen de reden zijn dat hun agressie als abnormaal wordt ervaren.”

Zo´n 5 procent van de kinderen heeft een agressieve gedragsstoornis. Kempes: “In het onderzoek en de behandeling van agressie wordt veel gekeken naar de oorzaak van agressief gedrag en agressieve conflicten en het voorkómen daarvan. Maar conflicten zijn onvermijdelijk. Het is daarom net zo belangrijk om te onderzoeken hoe conflicten hanteerbaar gehouden kunnen worden. Verzoening speelt hierbij een belangrijke rol.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.