Kinderen in Tel: segregatie arm-rijk neemt toe

Het is de afgelopen vijf jaar gestaag beter gegaan met de kinderen in Nederland. Maar deze verbeteringen komen niet ten goede aan alle kinderen. De tweedeling tussen kinderen die in goede en slechte omstandigheden opgroeien neemt zelfs toe. Dat blijkt uit het onderzoek Kinderen in Tel, dat jaarlijks rapporteert over de stand van zaken van de Nederlandse jeugd.

De algehele tendens over vijf jaar is dat er voor de meeste indicatoren sprake is van een verbetering voor kinderen: minder kindersterfte, minder jeugdcriminaliteit, minder achterstandsleerlingen, minder vroegtijdige schoolverlaters, minder tienermoeders, minder kinderen in armoede, meer speelruimte. Dit is mede het gevolg van een aantal veranderingen in het jeugdbeleid: er is een minister voor Jeugd en Gezin, er zijn steeds meer wethouders Jeugd aangesteld en in het lokale jeugdbeleid is meer aandacht voor kinderrechten. Het onderzoek maakt echter ook zichtbaar dat, ondanks de verbeteringen, de verschillen binnen gemeenten soms groter worden. Zo is in de `minst scorende wijken´ van Nederland de situatie juist verslechterd; kinderen in gemeenten in Noord- en Zuid-Nederland en bepaalde wijken in grote steden profiteren niet van de verbeteringen; in Nederland leven nog steeds bijna 200.000 kinderen in een achterstandspositie en vanwege de kredietcrisis zal de jeugdwerkeloosheid in Nederland de aankomende jaren alleen maar stijgen. Kortom, de verbeteringen komen vooral ten goede aan kinderen in de best scorende wijken, in de minst scorende wijken gaat het nog steeds slecht.
Ook
krijgen steeds meer kinderen een indicatie voor jeugdzorg.
Gemeenten moeten volgens Kinderen in Tel goed in de gaten houden dat ze met hun bezuinigingsplannen de meest kwetsbare kinderen ontzien. Want als kansen voor kinderen ongelijk verdeeld zijn, kost het veel meer tijd, geld en inspanning om de daardoor ontstane problemen als schooluitval en criminaliteit later op te lossen. Kinderen in Tel hecht veel waarde aan de preventie van problemen via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) om de groeiende vraag naar jeugdzorg tegen te gaan. Momenteel hebben 140 gemeenten een CJG. Doel is dat in 2011 elke gemeente er een heeft.

Kinderen in Tel is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties in Nederland die zich met kinderrechten bezighouden, zoals Jantje Beton, Unicef Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, et cetera. Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.

Meer informatie: http://www.kinderenintel.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.