Kijk in de keuken van kinderopvang

17 mei: Zicht op kinderopvang

Veel schoolleiders werken intensief samen met een kinderopvangorganisatie of hebben kinderopvang direct in hun gebouw. Een derde groep schoolleiders geeft zelf leiding aan kinderopvang, meestal in een IKC. AVS vindt het belangrijk deze ontwikkelingen te volgen en waar mogelijk te stimuleren. Daarom participeren we actief in het Platform voor Kindcentra en informeren we schoolleiders over deze ontwikkeling. Op 17 mei ben je welkom op de informatieve bijeenkomst Zicht op kinderopvang.

Onderwijs en kinderopvang werken steeds vaker samen. Deze samenwerking krijgt onder andere vorm binnen een kindcentrum. In de praktijk zien we dat kinderopvang en onderwijs elkaar kunnen versterken, maar ook dat het twee verschillende werelden zijn. Om deze werelden nog beter met elkaar te verbinden, organiseren de PO-Raad en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), in samenwerking met de Vereniging Netwerk Kindcentra ( VNK) en EtuConsult, ook dit kalenderjaar twee bijeenkomsten, waaronder een op 17 mei. Hier bieden zij onderwijs en kinderopvang de gelegenheid om bij elkaar in de keuken te kijken.

Wil je je dieper ontwikkelen op het werken in een IKC Integraal Kindcentrum? De academie van AVS organiseert zelf leergangen en incompany opleidingen rond dit thema.

Links