Het Nederlands beleid om scholen te sluiten om zo ouders thuis te houden geldt internationaal als een zeer slecht voorbeeld, waarbij kinderen als middel zijn gebruikt. De Nederlandse regering heeft niet geprobeerd de scholen veilig open te houden met alle gevolgen van dien voor de mentale gezondheid van onze jeugd. Ook de coronarichtlijnen vanuit het VN kinderrechtencomité zijn niet gevolgd. Dat geeft de KidsRights Index 2021 aan, een ranglijst die van 182 landen in kaart brengt hoe de kinderrechten worden nageleefd, opgesteld in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam.

“De Nederlandse overheid heeft niet voldoende gedaan om de scholen veilig open te houden”, zegt Marc Dullaert, voormalig Kinderombudsman en bestuursvoorzitter van Kidsrights, dat hij in 2003 oprichtte. “Er is geen duidelijke koers gevaren.” Dullaert rekent de regering vooral de schoolsluiting in maart vorig jaar aan, toen er gezegd werd dat kinderen werden thuisgehouden om zo de ouders thuis te houden. “Het kind werd een middel. Men ging niet meer uit van het recht op onderwijs en hield ook geen rekening met de mentale gezondheid van kinderen.” Uiteindelijk heeft de overheid scholen pas als een van de laatste sectoren opengedaan, aldus Dullaert.

Ondanks dit negatieve aspect, staat Nederland op de vijfde plek in deze index. Dit is met name te danken aan goede scores in de domeinen ‘leven’, ‘onderwijs’ en ‘bescherming’. In het domein dat weegt in hoeverre landen een ‘gunstig klimaat scheppen’ om kinderrechten te garanderen, scoort Nederland met een plek buiten de top-50 het laagst van alle domeinen.

Geestelijke gezondheid en kindermishandeling

Het sluiten van de scholen laat naast een nu al leerinhoudelijke achterstand ook een negatieve impact zien op de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren. Zo meldde de Kindertelefoon onlangs een dagelijks gemiddelde van 1500 telefoontjes over huiselijk geweld, depressies, zelfbeschadiging en suïcide gedachten. Dit aantal is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Door de corona-pandemie krijgen veel meer kinderen en jongeren de komende jaren ernstige psychische problemen. Het gaat om een stijging van zo’n 50 procent volgens het Amsterdam UMC.

Uit de KidsRights corona-rapport blijkt ook dat kindermishandeling is toegenomen tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 in Nederland, en dat het aantal slachtoffers van emotionele verwaarlozing (waaronder gebrek aan onderwijs en getuige zijn van huiselijk geweld) aanzienlijk is gestegen.

Kinderpersconferentie

Op het gebied van kinderparticipatie heeft de Nederlandse regering tijdens de pandemie wel goed gehandeld met een speciale kinderpersconferentie, waarin kinderen werden geїnformeerd over en meegenomen in de besluitvorming. Ook de website van de Kinderombudsman heeft een speciale coronasectie ingericht voor kinderen.

Het KidsRights corona-rapport geeft ook aan dat, internationaal gezien, er 1,5 miljard jongeren werden uitgesloten van onderwijs tijdens de corona-pandemie. Voor meer dan 168 miljoen kinderen zijn scholen bijna een haal jaar gesloten geweest. Ook misten 370 miljoen kinderen hun schoolmaaltijden, wat serieuze gevolgen kan hebben voor de fysieke ontwikkeling en mentale gezondheid van kinderen.

Links

Gerelateerd nieuws