Op maandagmorgen 26 augustus was de kick-off van de online actie #schoolleidergezocht op de Montessorischool aan de Faas Wilkesstraat in Amsterdam. Alle vakbonden, waaronder de AVS, schoolleiders en leraren en diverse media waren aanwezig. “De tekorten zijn dramatisch”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

aftrap actie en spandoek #schoolleidergezocht

Dit schooljaar begint met een actie. Want dat is nog steeds broodnodig. Voor een rechtvaardig salaris, een gebalanceerd functiehuis en vermindering van de te hoge werkdruk voor schoolleiders. Extra investeringen zijn hard nodig. Het achterblijven van geactualiseerde, in de CAO PO vastgelegde arbeidsvoorwaarden voor (adjunct)directeuren maakt het moeilijk ons mooie beroep aantrekkelijk te houden. Passende arbeidsvoorwaarden die recht doen aan de hoge taakbelasting en grote verantwoordelijkheid moeten nú geregeld worden, stelt de AVS.
 
Het schoolleiderstekort moet nu de aandacht krijgen! Het schoolleiderstekort groeit tot boven 700 fte en is procentueel zelfs nog groter dan het tekort aan leraren. Ruim een kwart is moeilijk of niet vervulbaar. Dit is desastreus voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Leraren en onderwijsondersteuners hebben goede schoolleiders nodig om hun werk te kunnen doen en hun leerlingen het onderwijs te geven dat zij verdienen.
 
Schoolleiders kunnen met de actie meedoen door een actiebrief aan de minister en onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer te sturen. Ook kunnen zij zich in het publieke debat storten via de sociale media. Lees alles op de actiesite en mail de AVS je ideeën, opmerkingen of kritiek. Laat van je horen!
 
Bekijk de oproep van AVS-voorzitter Petra van Haren (ook op Twitter). “De tekorten zijn dramatisch. We vragen hier de aandacht voor. De AVS strijdt voor schoolleiders. Doe met ons mee!”

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd