Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert te overwegen de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen. Dan zou er minder kans zijn op besmettingen bij oudere familieleden. Is vervroegde sluiting wenselijk? De AVS zet vandaag een peiling uit onder de leden.

Leerlingen in het basisonderwijs raken besmet met het coronavirus en geven die infectie door aan oudere familieleden. Dat is voor het OMT aanleiding tot het advies de kerstvakantie met een week te vervroegen. Dit jaar begint de kerstvakantie op 24 december, de dag direct voor beide kerstdagen. Tijdens de kerstdagen is er veel kans op besmetting. Als de scholen een week eerder sluiten, verblijven de gezinnen tot de feestdagen in de eigen bubbel, en wordt de kans kleiner dat kinderen het virus overdragen. Dit staat in het 132e advies van het OMT dat gisteren verscheen.

De AVS onderzoekt vandaag via een ledenpeiling wat schoolleiders vinden van een vervroegde kerstvakantie.

Onderwijsvakbond AOb vindt de verlengde kerstvakantie de ’minst slechte oplossing’ voor het onderwijs en om het hoge aantal coronabesmettingen het hoofd te bieden. Zo’n besluit moet dan wel tijdig worden genomen, vindt onder meer de PO-Raad. Als het besluit valt op 14 december is dat ‘rijkelijk laat’. De Brancheorganisatie voor de Kinderopvang noemt het vervroegen van de kerstvakantie een ‘schijnoplossing’ omdat de rest van het land open blijft en ouders wel blijven werken.

Het OMT geeft aan dat er gezien de tijdsdruk geen modellering of andere onderzoeksdata beschikbaar waren om het effect van deze maatregel te meten. Op scholen zijn inmiddels zelftesten ingevoerd. Het OMT adviseert vanaf groep 1 zelftesten uit te voeren.

Link

132e advies Outbreak Management Team

Gerelateerd nieuws