Dertig neerlandici, onlangs verenigd in de Kerngroep Schrijven32, stuurden staatssecretaris Dekker van Onderwijs een brandbrief, waarin zij hem wijzen op belangwekkende innovaties binnen het schrijfonderwijs, waar het Platform2032 met geen woord over rept. Volgens de Kerngroep is niet zorgvuldig kennis genomen van wat zich op de werkvloer afspeelt.
 
De Kerngroep, die enkele honderden collega's vertegenwoordigt, betreurt het dat noch de staatssecretaris, noch de voorzitter van Platform2032, noch de opstellers van het 'Manifest Nederlands op school' (januari 2016), noch de samenstellers van het Adviesrapport van de Taalunie (dec. 2015) zorgvuldig kennis hebben genomen van wat zich op de werkvloer afspeelt.

Een lid van de werkgroep verwoordt de situatie als volgt: “(…) benadrukken dat TiO het schrijfonderwijs naar een ander niveau tilt: het biedt zoveel meer dan je als docent ooit kan bieden. (…) Met het programma is het mogelijk gedifferentieerd en gepersonaliseerd te werken, zelfs in een klas met 30 leerlingen. Het programma heeft nu al alles in zich, wat het onderwijs in 2032 nodig heeft.”

De docenten hebben besloten hun positieve ervaringen niet binnen de eigen school te houden, maar actief uit te dragen naar scholen in hun eigen stad of regio. Innovatie op de werkvloer van en voor leraren, is de gedachte. Volgens de docenten is de geavanceerde software van TiO zó brein-nabij, dat leerlingen tijdens het schrijven van dertig teksten per jaar het gevoel hebben persoonlijk begeleid te worden.

Als het personaliseren van leerprocessen (door het Platform maatwerk genoemd) een van de richtpunten is voor het nieuwe onderwijs in 2032, kan de Kerngroep meedelen dat het schrijfonderwijs op hun scholen dit richtpunt al is gepasseerd. Leerlingen ontwikkelen de vaardigheid om veelzijdig schriftelijk te communiceren, maar óók om via schrijfactiviteiten hun kennis te verdiepen, complexe problemen te ontrafelen en opnieuw te ordenen, hun denken en hun studie te ondersteunen, hun cognitieve niveau te verhogen. Als het Platform goed om zich heen kijkt, hoeft zij de beoogde onderwijsinnovatie op het gebied van schrijfonderwijs niet vóór te gaan naar het jaar 2032, maar kan ze die in 2016 al op de werkvloer vólgen.

“Wij willen u aanbevelen kennis te nemen van ons onderwijs, een analyse te verrichten van de kenmerken en kansen ervan en de bevindingen op te nemen in de voortgaande ontwikkeling”, aldus de ondertekenaars van de brandbrief. “Hoezo Sander Dekker, Onderwijsvernieuwing in 2032? Wist je niet dat wij al begonnen waren?”

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim