Kennisportaal onderwijsarbeidsmarkt

Een website waar alle informatie rond de onderwijsarbeidsmarkt is verzameld: Staatsecretaris Marja van Bijsterveldt lanceerde 30 mei het kennisportaal www.onderwijsarbeidsmarkt.nl. Een initiatief van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt SBO.

Goede informatie over de onderwijsarbeidsmarkt is van groot belang, omdat tot aan 2015 zon 100.000 leerkrachten nodig zijn om de golf van pensioneringen op te vangen. Volgens het SBO moeten alle zeilen worden bijgezet: personeel uit andere sectoren aantrekken, de jonge en de oudere leerkrachten en schoolleiders behouden, beter inspelen op allochtone leerkrachten, de werkdruk verlagen, slimmer werken, de aantrekkelijkheid van het beroep vergroten en meer ruimte geven aan de professionals om te doen waar ze goed in zijn: mensen opleiden.

http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/ biedt aangrijpingspunten, tips en succesvolle voorbeelden op deze gebieden, cijfers en trends, onderzoeken, conferenties en instrumenten. Speciale aandacht gaat uit naar actuele themas als personele tekorten, levensfasen en culturele diversiteit.

Aantrekkelijker onderwijs
Tijdens dezelfde SBO-bijeenkomst bood de Amsterdamse wethouder van Onderwijs Hennah Buyne Van Bijsterveldt het boekje Gezocht: 100.000 leraren Gevonden: de oplossingen! aan. Daarin staan tientalle voorstellen uit het veld om werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Gezocht: 100.000 leraren! is het resultaat van de werkconferentie Kwaliteit voor de klas op 14 februari 2007 en het debat Gezocht: 100.000 leraren op 26 maart 2007 in De Rode Hoed in Amsterdam. Vier onderwerpen springen eruit: geef het onderwijs terug aan de leraar, haal de school uit zijn isolement, vergroot de vijver en moderniseer de arbeidsorganisatie. De publicatie geeft ook aan wat scholen zelf kunnen doen om werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld zich open stellen voor de buitenwereld. Contacten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties moeten nieuwe oplossingen en inspiratie opleveren. Het onderwijs zal ook kritisch moeten kijken naar zijn organisatie en zijn arbeidsvoorwaarden. Mensen werken graag in organisaties die gesmeerd lopen en waar prestaties waardering krijgen.

Het boekje is te downloaden vanaf
http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.