Kennisnet zet geleerde lessen corona uit onderzoeken op een rij

Het onderwijs werd door de coronacrisis overvallen door een verplichte overstap naar afstandsonderwijs. Desondanks hebben scholen veel geleerd over wat effectief afstandsonderwijs is. Op basis van 9 onderwerpen heeft Kennisnet deze geleerde lessen uit onderzoek over afstandsonderwijs op een rij gezet.

Om de kansen van effectief afstandsonderwijs beter te benutten en de risico’s die ontstaan te minimaliseren, is het van belang dat scholen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weten waar ze rekening mee moeten houden. In de geleerde lessen gaat Kennisnet op basis van diverse nationale en internationale onderzoeken na wat voor effect de schoolsluiting heeft gehad en hoe scholen zich kunnen voorbereiden op de toekomst. Bijvoorbeeld als afstandsonderwijs weer nodig is of wanneer scholen zelf kiezen voor hybride onderwijs of blended learning.

Kennisnet heeft kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken gebruikt en onderzoeken geselecteerd die zijn gericht op schoolleiders, ict-coördinatoren, leraren, leerlingen en ouders.

Link