Kennisnet zet belangrijkste technologietrends onderwijs op een rij

Technologieën bieden nieuwe mogelijkheden voor de vorm en de inhoud van het onderwijs. Kennisnet heeft samen met onderzoeks- en adviesbureau Gartner negen relevante technologieën geïdentificeerd die voor het Nederlandse onderwijs het meest relevant zijn. Datagedreven onderwijs en Do-it-yourself-technologieën blijken de belangrijkste technologietrends voor de komende vijf jaar.
 
Michael van Wetering, manager Innovatie bij Kennisnet: “We zien ontwikkelingen als adaptief leermateriaal, learning analytics en de persoonlijke leeromgeving. Hierbij draait het erom dat je data gebruikt om het leerproces op maat  te organiseren en daarmee het leren optimaal ondersteunt. Deze ontwikkelingen worden nog niet breed ingezet en zijn qua volwassenheid ‘adolescenten’. Maar wil je inderdaad op deze manier onderwijs op maat bieden, dan moet het ict-fundament van je instelling staan als een huis. Je moet kunnen beschikken over bijvoorbeeld laptops of tablets, cloudoplossingen kunnen gebruiken en goede verbindingen hebben. Deze laatste technologieën beginnen al aardig volwassen te worden en zien we al veel terug in het onderwijs. Do-it-yourself-technologieën en de zogenaamde Maker movement zijn nog in de adolescentiefase. Bij deze trends ga je zelf en samen met anderen heel laagdrempelig aan de slag met het bouwen met technologie. Heel concreet en vooral ook heel leerzaam want je begrijpt beter hoe de (digitale) wereld om je heen functioneert.  De trend ‘Slimme sensoren’ staat nog helemaal in de kinderschoenen, we verwachten dat die pas over vijf tot tien jaar een rol gaat spelen. Sensoren kunnen je bijvoorbeeld helpen bij het meten en bepalen van het juiste concentratieniveau of ze regelen de prettigste leeromgeving qua temperatuur, licht, CO2, et cetera. Heel beknopt kun je zeggen dat ‘meten en maken’ de belangrijkste technologietrends worden de komende jaren in het onderwijs.”
 
Kompas
Elke technologie is geplaatst op de Gartner hype cycle, waarop te zien is of een technologie heel nieuw en onbekend is, of al verder in ontwikkeling. Ook is te zien welke verwachtingen er heersen rondom die trend op het gebied van acceptatie en impact op de maatschappij of het onderwijs. Verder staan de sterke en zwakke punten per technologie beschreven en komen de kansen en bedreigingen voor het onderwijs aan bod.
Het Kennisnet ‘Trendrapport 2014/2015 – technologiekompas voor het onderwijs’ is in de eerste plaats bedoeld voor bestuurders en schoolleiders in het po, vo en mbo om hen te helpen bij het maken van keuzes binnen hun eigen instellingen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.