Kennis (mee) maken op site NRO

Werk mee aan onderwijskennis.nl

Een van de doelstellingen van AVS is dat schoolleiders zich voortdurend professionaliseren om bij te blijven in hun vak. Dit kan door een leergang te volgen, een masterclass te bezoeken, mee te doen aan een kenniskring of door informeel te leren. Kennisdeling is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarom draagt AVS het werk van het Nationale Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) mee uit.  

NRO is op dit moment op zoek naar schoolleiders die willen meewerken aan themapagina’s op de website onderwijskennis.nl. Wil jij hieraan bijdragen? 

Ben jij een schoolleider uit het primair of voortgezet onderwijs en wil jij meewerken aan themapagina’s op de website onderwijskennis.nl? Jouw input is voor hen heel waardevol, want jij kunt vanuit jouw expertise en perspectief vanuit de praktijk meedenken over de bruikbaarheid en toegankelijkheid van de pagina’s voor onderwijsprofessionals. 
 
De planning: vóór de zomer gaat de ontwikkeling van themapagina’s van start over de volgende onderwerpen: formatief handelen (po), taal in andere leergebieden (po), klassenmanagement (po/vo), sterke rekenaars/rekenverrijking (po/vo), en leerstrategieën/studievaardigheden (po/vo). 

Als dank voor je meedenken ontvang je een passende vergoeding en krijg je bovendien de kans om waardevolle gesprekken te voeren met een onderzoeker op een thema dat je aanspreekt. Ook ben je als één van de eersten op de hoogte van de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. 

Over (een van) deze thema’s meedenken? Meld je aan vóór 3 juni.  

Links