Kanttekeningen bij verhoogd PAB-budget

De bedragen voor het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid PAB 2007-2008 zijn ten opzichte van 2006-2007 met 0,63 procent verhoogd. Enkele kanttekeningen bij het budget personeelsbeleid zijn:

o Bedrag van Convenant schoolleiding kleine scholen minder dan 200 leerlingen: OCW onderzoekt de mogelijkheid om dit bedrag 4.600 euro voor 2006-2007 onder te brengen in de lumpsumbekostiging of in het budget voor personeelsbeleid.
o Bedrag voor schoolbegeleiding: met ingang van 1 januari 2008 gaat het totale bedrag voor schoolbegeleiding, inclusief een verhoging in verband met de te betalen BTW, naar de besturen/scholen.
o Incidentele middelen voor buitenschoolse opvang: deze middelen zijn als eenmalige toekenning in het schooljaar 2006-2007 toegekend ter voorbereiding op de wettelijke verplichting per 1 augustus 2007 tot het bieden van buitenschoolse opvang. Het nieuwe kabinet heeft nog geen duidelijkheid kunnen geven over de vraag of de eenmalige toekenning in het schooljaar 2006-2007 een vervolg krijgt in het schooljaar 2007-2008.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.