Denk mee over belangrijke thema’s

Wil je meer weten over het tegengaan van leerachterstanden door corona? Onderwijskennis.nl biedt inzicht in kansrijke aanpakken en belangrijke condities voor het succesvol toepassen van deze aanpakken. Met deze inzichten wil het ‘onderwijsknooppunt’ onderwijsprofessionals ondersteunen bij de vele opgaven die zijn ontstaan door Corona.

Onderwijskennis.nl, het evidence-informed knooppunt van en voor het onderwijs, verbindt onderzoek en de onderwijspraktijk. De website brengt kennis uit onderzoek thematisch samen en biedt deze inzichten op een toegankelijke manier aan. Je vindt hier kennis over onder andere directe instructie, het inhalen van achterstanden bij taal en rekenen, diverse vormen van tutoring en ouderbetrokkenheid. Binnenkort volgt nog meer informatie over sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden en vele andere onderwerpen. Op Onderwijskennis.nl, dat mogelijk is gemaakt door het NRO, vind je onder andere wetenschappelijke inzichten, publicaties, kennisbronnen, tools en informatie over bijeenkomsten.

Meedenken over thema’s

Als schoolleider, leraar of andere onderwijsprofessional ben jij deskundige op het vlak van goed onderwijs en weet je het beste wat past bij je school, je onderwijs en je leerlingen. Voor het uitwerken van volgende thema’s op Onderwijskennis.nl, wil Onderwijskennis.nl daarom graag weten voor welk thema jij op zoek bent naar kennis uit onderzoek. Klik hier om binnen 1 minuut jouw voorkeur aan te geven. Op basis van stemmen uit het onderwijsveld, besteedt Onderwijskennis.nl meer aandacht aan de geprioriteerde thema’s.

Bijdrage leveren aan Onderwijskennis.nl

Ben jij in jouw dagelijkse werk als schoolleider of leraar voortdurend bezig met het vernieuwen en verbeteren van jouw onderwijs? Maak je hiervoor bij voorkeur gebruik van betrouwbare bronnen, waaronder onderwijsonderzoek? Het NRO is op zoek naar onderwijsprofessionals die vanuit hun expertise willen bijdragen. Zo is denkbaar dat je samen met onderzoekers werkt aan de uitwerking van één van bovenstaande thema’s. Ook is mogelijk dat je een keer kort feedback geeft. Onderaan dit formulier kun je je e-mailadres achterlaten, dan neemt Onderwijskennis contact met je op. 

Links

Gerelateerd nieuws