Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Michel Rog, onderwijswoordvoerder namens het CDA in de Tweede Kamer.

Elk kind, ongeacht zijn afkomst, verdient goed onderwijs waardoor het in staat wordt gesteld de talenten maximaal te ontplooien. De afgelopen tijd zijn er echter meerdere alarmerende rapporten verschenen van gezaghebbende organen, die blootleggen dat niet alle kinderen daadwerkelijk dezelfde kansen krijgen. Sterker nog, de kansenongelijkheid neemt de laatste jaren alleen maar toe, zo constateert bijvoorbeeld de onderwijsinspectie in De Staat van het Onderwijs (2016). Buitengewoon zorgelijke conclusies die om actie schreeuwen. Het CDA erkent dat hier niet alleen een taak ligt voor schoolbesturen, schoolleiders en leraren, maar ook voor de politiek. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat peuters in een voorschoolse voorziening de kans krijgen in een taalrijke omgeving voorbereid te worden op de basisschool. Door de overgangen tussen de schoolsoorten via schakeltrajecten en brede of verlengde brugklassen te vergemakkelijken. Door kinderen met een taalachterstand extra te ondersteunen. Door zittenblijven te voorkomen door leerlingen via zomerscholen bij te spijkeren, zodat ze niet een heel jaar hoeven te herhalen. En door de basisbeurs weer in te voeren, zodat studeren weer bereikbaar wordt, ook wanneer dat door je achtergrond of thuissituatie niet vanzelfsprekend is. Maar helaas worden er onder het mom van ‘gelijke kansen voor ieder kind’ ook maatregelen voorgesteld die de kansenongelijkheid juist kunnen doen toenemen. Zo willen de linkse partijen in de Tweede Kamer dat basisschoolleerlingen het absolute recht krijgen om naar een hoger schoolniveau in het voortgezet onderwijs te gaan als de eindtoets dit mogelijk maakt, maar het advies van de basisschool hiervoor negatief is. Het is natuurlijk een goedbedoeld voorstel. Je moet ieder kind per slot van rekening de kans geven zich maximaal te ontplooien. Maar in de praktijk is niet ieder kind hetzelfde. De motivatie, het doorzettingsvermogen, maar ook de thuissituatie en betrokkenheid van ouders kunnen van grote invloed zijn op de uiteindelijke kans op succes in het vervolgonderwijs. Juist de algehele kennis van de leraar over de leerling, in samenspraak met leraren uit voorafgaande leerjaren én de opbrengsten uit het leerlingvolgsysteem, bieden de beste kans op een goed schooladvies. Nu is de eindtoets een tweede objectief gegeven, waarbij herbezinning verplicht is wanneer dat resultaat positief afwijkt van het schooladvies. Daar wil het CDA het graag bij laten. Wanneer alleen het resultaat van de eindtoets kan bepalen naar welk onderwijstype de leerling doorstroomt, zal dat onherroepelijk leiden tot nog meer teaching to the test of anders gezegd: onderwijs dat zich vormt naar de toets. Ouders zullen de druk opvoeren om meer tijd te besteden aan het oefenen van de eindtoets. Ik ben bang dat de brede vorming van het kind hier onder zal leiden. Maar ik vrees ook dat dit juist zal leiden tot een tóename van de kansenongelijkheid. Want de ouders van Sem en Sterre zullen straks dure huiswerk- of bijlesbureautjes in de arm nemen om hun kinderen klaar te stomen voor de eindtoets. En als de ouders van Said en Sheryl die middelen niet hebben, vergroot deze goedbedoelde maatregel uiteindelijk de kansenongelijkheid in plaats van deze te verkleinen. Om dezelfde reden heb ik ook weinig fiducie in de wens van sommige partijen om het aantal lesuren in primair en voortgezet onderwijs met 20 procent te verminderen. Ik ben echt bang dat dergelijke maatregelen een enorme impuls zullen geven aan de huidige trend dat kinderen van welgestelde ouders particulier worden bijgeschoold. Minder lesuren voor alle leerlingen betekent meer kansenongelijkheid voor kinderen die het thuis niet breed hebben. Dat moeten we niet willen.

Reageren?
Mail naar m.rog@tweedekamer.nl

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders