Jonge leraren in Oost-Nederland maken kans op een vaste aanstelling bij een van de schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs die zijn aangesloten bij het PON (Personeelscluster Oost-Nederland). Het samenwerkingsverband gaat actief banen creëren voor deze groep.

In het zogenaamde Banenplan 2014 is opgenomen dat de scholen, ondanks de krimp in de regio, ruimte gaan maken voor jonge mensen. Het samenwerkingsverband zet daarvoor het geld in dat door onderwijsminister Bussemaker beschikbaar is gesteld voor het aanstellen van jonge leraren. Het plan is gericht op vrijwillig vertrek en geen gedwongen ontslag. De schoolbesturen willen huidige medewerkers de mogelijkheid bieden om minder te gaan werken, een baan te vinden buiten het onderwijs of een eigen bedrijf te starten. De looptijd van het banenplan is van 1 april 2014 tot en met 31 december 2014. In deze periode moet ruimte ontstaan voor bijna dertig vaste banen (21 fte’s), die ingevuld dienen te worden door jonge leraren onder de dertig jaar. Met de vakbonden is het sociaal plan opgesteld en zij hebben een ledenraadpleging gehouden. De leden van de vakbonden hebben ingestemd met het sociaal plan. In drie fasen worden de komende periode jonge leerkrachten aangesteld: ongeveer 7 fte in mei, 7 fte in september en 7 fte in oktober. De leraren kunnen via de PONflexpool direct aan het werk. De afspraak is dat de leraren binnen anderhalf jaar een vacature op één van de PON-scholen gaan vervullen.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws