‘Kansen door corona’ thema novembereditie Kader Primair

Kader Primair 3
Kader Primair 3 (2020-2021)

De novembereditie 2020 van Kader Primair, hét vakblad voor leidinggevenden in het funderend onderwijs van de AVS, heeft als thema ‘Kansen door corona’. Het nummer ligt in het weekend van 30 oktober op de mat bij AVS-leden en abonnees.

De thema-artikelen gaat onder andere in op het gegeven dat digitaal onderwijs een sprong voorwaarts heeft gemaakt. Maar niet zonder de nodige haken en ogen. Verder heeft de coronacrisis de samenwerking tussen het onderwijs en de ‘sociale infrastructuur’ een impuls gegeven; er zijn lessen geleerd over het contact met bijvoorbeeld ouders en de kinderopvang. Tot slot zien we dat veel scholen hun onderwijs nu versneld anders organiseren en inrichten: kindgerichter, flexibeler en samen met de omgeving.

Verder in het nummer

  • Leraren vinden en binden in achterstandswijk grote stad
  • Cross mentoring: schoolleider en ceo inspireren elkaar
  • Onderhandelen over je nieuwe functiebeschrijving en -waardering


En natuurlijk iedere maand onder andere de onderwijsactualiteiten, een good practice, politieke column, boeken- en andere tips, verenigingsnieuws en professionaliseringsaanbod van de AVS Academie.