De financiële positie van het ABP blijft zorgelijk. “We verkeren in de gevarenzone en dat betekent dat de kans op een verlaging in 2017 nadrukkelijk aanwezig blijft’, aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool van het ABP.

De bestuursvoorzitter vindt dat vervelend, “zeker omdat we de pensioenen de afgelopen jaren niet hebben kunnen indexeren.” De actuele dekkingsgraad was eind maart 90,4 procent, dat is net boven de kritische grens van ongeveer 90 procent, die eind december bepaalt of het pensioenfonds de pensioenen moet verlagen.

De tegenvallende resultaten zijn een gevolg van de lage rente, de stijgende waarde van de verplichtingen (alle pensioenen die het ABP nu en in de toekomst moet betalen) en de tegenvallende resultaten op de beurs.
Eind maart heeft ABP het herstelplan voor 2016 ingediend bij de toezichthouder. Of de pensioenen in 2017 moeten worden verlaagd hangt ook af van de economische ontwikkelingen. Eind november stelt het ABP de premies voor 2017 vast en beslist het over eventuele indexatie van de pensioenen. Begin 2017 wordt een nieuw herstelplan opgesteld. Afhankelijk van de actuele dekkingsgraad op 31 december 2016 besluit het ABP om de pensioenen wel of niet te verlagen.

Investering in tabaksindustrie
Onlangs werd bekend dat het ABP er niets voor voelt om zijn beleggingen in de tabaksindustrie terug te trekken. Hierop was aangedrongen door de actiegroep Stichting Rookpreventie Jeugd van longarts Wanda de Kanter. De Kanter vindt de beleggingen in tabak en sigaretten, die verslavend en ongezond zijn, niet ‘moreel aanvaardbaar’. ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann liet weten dat beleggingen in tabak niet illegaal zijn en dat ze bijdragen aan het rendement van het fonds. Uit intern onderzoek van het fonds zou blijken dat 56 procent van de ABP-klanten geen bezwaar heeft tegen beleggingen in tabak.
 

Gerelateerd nieuws

  • Kader Primair 10 (2019-2020) Download

  • Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs