Kandidaat AVS voor Programmaraad Onderwijsregio’s

Deze maand is de Programmaraad voor de Onderwijsregio’s van start gegaan. Onder leiding van voorzitter Chris van Meurs gaat de Programmaraad de vorming van de Onderwijsregio’s ondersteunen en de ervaringen uit de praktijk ophalen. Namens AVS neemt schoolleider Louise Kortman deel aan de Programmaraad.

Regionaal samenwerken en afspraken maken is van belang om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor een goed werkende onderwijsarbeidsmarkt. Inmiddels zijn er 28 Onderwijsregio’s als voorloper aan de slag om beter in te spelen op de personeelstekorten in de regio.

Realisatie-eenheid en Programmaraad

Om de Onderwijsregio’s te ondersteunen is vanuit OCW de Realisatie-Eenheid (RE) ingericht. Zij zorgen voor de snelheid en vernieuwing in de aanpak van het personeelstekort in de regio’s. Ook stimuleert de RE dat regio’s van elkaar leren en vormt zij een belangrijke schakel in het contact met het ministerie.

Om de vorming vanuit het werkveld te ondersteunen en ervaringen te verbinden aan de landelijke beleidstafel is de Programmaraad geïnstalleerd. Deze raad reflecteert vanuit de praktijk op de ontwikkeling van Onderwijsregio’s en kijkt met een frisse en positief kritische blik naar de voorliggende vraagstukken. De raad denkt mee over het goed in gang zetten van de aanpak van leraren- en personeelstekorten in Onderwijsregio’s.

Deelnemer namens AVS

Namens AVS neemt Louise Kortman, directeur van de Oranje Nassauschool in Den Haag, (stichting SCOH) deel aan de Programmaraad. Zij is na open werving door AVS als kandidaat voorgedragen.

Louise heeft ruim 30 jaar werkervaring; zowel als juf in het speciaal- en basisonderwijs, als intern begeleider, adjunct en sinds 2018 als directeur. Daarnaast is ze sinds 2018 actief als gemeenteraadslid in Leidschendam-Voorburg. In het dagelijks leven staat Louise met haar voeten in de klei en ervaart ze de gevolgen van het leerkrachtentekort. “Onze leerlingen, teamleden en ouders zijn gebaat bij goede oplossingen waarbij de kwaliteit in het onderwijs gewaarborgd blijft en de mogelijkheden verruimd worden teneinde de organisatie en de structuur aan te kunnen passen aan wat nodig is. Urgentie maakt verandering mogelijk.”

Vanuit haar passie voor het onderwijs en bestuurlijke ervaring heeft Louise gereageerd op de vacature bij de AVS voor de Programmaraad. “Graag wil ik een bijdrage leveren aan een oplossing voor het leerkrachten- en schoolleiderstekort, want ieder kind heeft recht op het beste onderwijs. Met veel enthousiasme wil ik mijn kennis en ervaringen inzetten om de verbinding te kunnen leggen tussen de Onderwijsregio’s en de landelijke tafel van het Bestuurlijk Overleg.”

Louise staat ook open voor de inzichten van anderen uit het onderwijs. “Graag spreek ik je, wandelen we of lopen een golfrondje, zodat het mij kan helpen om met een frisse blik te signaleren, adviseren, controleren en de koers van voortgang te bepalen. Het onderwijsveld heeft belang bij initiatieven, innovatie en strategieën om de voortgang te bepalen voor een goed werkende arbeidsmarkt, daar wil ik mij voor inzetten!”

Samen met haar man, drie uit huis wonende kinderen en kat Beer (19 jaar) woont ze in Leidschendam. Met een vriendinnengroep slaat ze wekelijks een balletje op de tennisbaan. Naast mantelzorg voor haar ouders, besteedt ze haar vrije tijd aan tuinieren, varen of een rondje op de golfbaan al dan niet in combinatie met het onderhouden van een voor mij belangrijk netwerk van externen.

Neem contact op

Schoolleiders mogen contact opnemen met Louise Kortman: louisekortman@gmail.com

Links