Eén school waarin zowel kinderen van cluster 3 en 4 en het speciaal basisonderwijs bij elkaar in de klas zitten. Dat is Prisma: een school voor gespecialiseerd onderwijs in de regio Kampen.

Wat ze deden, mocht niet, maar toch zetten ze door. Vooral omdat ze elk kind de beste oplossing willen bieden, het liefst in de vorm van inclusief onderwijs. “Waar je dit met Passend onderwijs binnen het regulier onderwijs al probeert, is het vreemd om de schotjes in het speciaal onderwijs te behouden”, vindt Prisma-directeur Ina Rook. Drie scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 met dertig en cluster 4 met veertig leerlingen) en het speciaal basisonderwijs met honderd leerlingen zaten al sinds 2008 samen in een nieuw gebouw. Met de invoering van Passend onderwijs daalde het aantal leerlingen. Toen de Ambelt aangaf haar cluster 4-school onder te willen brengen bij een lokaal bestuur (zie ook kader), lag samengaan voor de hand. “Met drie kleine scholen met overlappende doelgroepen en expertise is het pragmatisch gezien logisch om samen te gaan. Als één school sta je als organisatie steviger en heb je meer mogelijkheden.”

Maar zo simpel is het niet, alleen al omdat het van de overheid niet mag. Er is sprake van twee brinnummers in één school, waarbij voor leerlingen in het so het budget hoger is dan dat in het sbo. “Als bestuurder ga ik over de lumpsum en de kwaliteit”, zegt Henk van der Wal van de stichting PC (V) SO Kampen en omstreken. “Dus waarom zouden we ons tegen laten houden? De so-leerlingen komen niets te kort. Sterker, we constateren dat ze er beter van worden. Doordat we extra dingen kunnen organiseren, zoals talentmiddagen, kunnen ze hun kwaliteiten tot wasdom laten komen. Het is fantastisch dat ze vol trots naar huis gaan.”

Beloning
Er volgde een politiek spel op hoog niveau, maar uiteindelijk kwam er steun vanuit de Tweede Kamer, die een motie aannam die integratie tussen so en sbo mogelijk maakt voor besturen die dit willen onderzoeken. Met ingang van augustus 2018 kunnen scholen starten met een experiment. “Voor ons is dat te laat, we zijn immers al volop bezig”, vertelt Van der Wal. “Van OCW kregen we als uitzondering alsnog de ruimte om deze periode te overbruggen. Ik zie het als een mooie beloning voor het feit dat we onze nek durfden uit te steken.” Het proces op de werkvloer was ondertussen al in volle gang, onder leiding van directeur Ina Rook, extern adviseur Harry Velderman en een grote projectgroep van teamleden. “We mixen niet alleen de leerlingen, maar ook de teams”, vertelt Rook. “Dat is natuurlijk best spannend en roept ook weerstand op. Teamleden voelen zich verbonden met hun doelgroep. Ze willen wel in beweging komen, maar niet omdat ik dat zeg. We geven de nieuwe school dan ook in cocreatie vorm. Dat betekent dat niets exact vastligt, behalve het doel. Alle teamleden zijn welkom om in de projectgroep hun stem te laten horen. Cocreatie betekent voor de leidinggevende dat je geduld moet kunnen opbrengen. Dat is wel eens lastig, maar wel de enige manier om iets duurzaam te veranderen.”

Tevreden
Elke keuze wordt langs de lat van de nieuw gekozen kernwaarden gelegd: waardig, veilig, gezien en begrepen. Zo besloot men in Kampen niet groepsoverstijgend te gaan werken, ook al waren twee van de drie scholen dit gewend. Rook: “Het voelt vaak niet veilig voor kinderen als ze uit de groep worden gehaald, dus we werken nu enkel in stamgroepen, behalve tijdens de talentmiddagen.”

De groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd, sociaal-emotionele ontwikkeling, mate van communicatie en zelfstandigheid en het uitstroomprofiel. Naast stamgroepen zijn er enkele stergroepen waarin kinderen met specifieke en/of complexe ondersteuningsbehoeften zitten. De leerlingen gaan graag naar school, blijkt uit een enquête “De kinderen waren het minst grote probleem, ze hoefden ook nauwelijks te wennen. Dat ze heel tevreden zijn, maakt ouders ook blij. Voor hen is het sowieso fijn dat hun kind naar een school in de buurt kan.” Rook en Van der Wal zijn zelf ook tevreden. Uit de lopende onderzoeken, zoals door een lector van Saxion, komt een positief beeld over bijvoorbeeld het pedagogisch klimaat. “We zijn op de goede weg, maar er valt nog veel te doen”, vertelt Rook. “De toestemming om te experimenteren geeft me echter ook mentaal de vrijheid om grote vervolgstappen te zetten, bijvoorbeeld met de zorg en het basisonderwijs. Ik geloof in inclusief onderwijs en zie onze school voor gespecialiseerd onderwijs als service die dat mogelijk kan maken.” De belangstelling voor hun pionierswerk is overweldigend. De conferentie die Prisma daarom vlak voor de zomer organiseerde, trok maar liefst 140 bezoekers. “Ik raad iedereen aan om de stap te zetten, maar we bieden geen blauwdruk”, waarschuwt Rook. Van der Wal: “De succesfactor is uiteindelijk de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Alleen als je samen het beste voor kinderen vooropstelt, boven alle structuren, heeft dit kans van slagen.”

Gerelateerd nieuws