Kamervragen over stageplekken allochtone pabostudenten

 Kamervragen over stageplekken allochtone pabostudenten

Meer dan de helft van de allochtone pabo-studenten valt na het eerste jaar af, onder andere doordat zij niet ofmoeilijk een stageplaats kunnen vinden. GroenLinkskamerlid Tofik Dibi vindt de cijfers zeer verontrustend eneist harde afspraken.

Eerder onderzoek van het SectorbestuurOnderwijsarbeidsmarkt (SBO) naar deuitval van allochtone pabo-studentenmaakte al duidelijk dat deze moeilijkeraan stageplaatsen komen dan hun autochtonemedestudenten. Allochtonestudenten worden soms zelfs alleen alop hun naam afgewezen. Het is een vande redenen om met de opleiding te stoppen.GroenLinks eist nu van het kabinetdat het scholen verboden wordt stagiairste weigeren alleen omdat zij een hoofddoekdragen. Het moet volgens de partijvoldoende zijn dat de leerkracht in speverklaart de identiteit van de school terespecteren. Verder wil GroenLinks viaonderzoek de precieze cijfers en oorzakenboven tafel krijgen, waarbij ook inzichtelijkwordt gemaakt bij welke typescholen de problemen het grootst zijn.Tot slot vroeg Dibi de minister en staatssecretarisvan Onderwijs de AlgemeneWet Gelijke Behandeling dusdanig aante passen zodat scholen stagiairs nietmeer kunnen weigeren om het feit datzij een hoofddoek dragen.

Meer informatie: www.onderwijsarbeidsmarkt.nl
         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.