Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een limiet wordt gesteld aan de hoogte van de vrijwillige bijdrage die scholen in het primair en voortgezet onderwijs aan ouders mogen vragen. De Tweede Kamerleden Joyce Vermue (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) hadden hierom gevraagd in een motie. De AVS is van mening dat scholen hierin autonoom zijn. Bovendien gaan ouders al over de hoogte van de ouderbijdrage vanwege het instemmingsrecht van de MR.

Vermue en Van Dijk willen voorkomen dat kinderen uit armere gezinnen worden uitgesloten van extra activiteiten op school omdat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen. Ook kunnen ouders afgeschrikt worden door de hoogte ervan, en sturen zij hun kinderen daarom niet naar de school van hun keuze. De bijdrage is weliswaar vrijwillig, maar er wordt vaak wel een moreel appel op ouders gedaan om te betalen. Volgens de Kamerleden draagt de vrijwillige bijdrage zo bij tot tweedeling in het onderwijs. Met een wettelijke bovengrens kan dit worden tegengegaan. Daarnaast moet de regering ervoor zorgen dat scholen de ouders op voorhand informeren over het bedrag dat zij in totaal in een jaar kwijt zijn aan ouderbijdrage.

De AVS vindt het niet nodig de hoogte van de vrijwillige bijdrage ‘van bovenaf’ op te leggen. Via het instemmingsrecht van de MR (artikel 13 onder c WMS) is het al verankerd dat ouders hierbij instemming hebben. De PO-Raad en de VO-raad zijn ook geen voorstander van het stellen van een wettelijke bovengrens aan de ouderbijdrage. Zij vinden dat dit de beleidsvrijheid van scholen teveel aantast. Wel moeten ouders goed worden geïnformeerd en moet de hoogte worden vastgesteld in overleg met de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad. Maar een wettelijke limiet leidt tot verschraling van het extracurriculaire aanbod, vreest de VO-raad. De PO-Raad is bang dat de wettelijke limiet juist de nieuwe norm voor de ouderbijdrage wordt.

Ook staatssecretaris Sander Dekker ziet eigenlijk niets in een limiet. Binnenkort geeft hij aan hoe hij de motie gaat uitvoeren. 

Links

Gerelateerd nieuws