De Tweede Kamer wil af van de Cito-toetsversie die basisscholen aanbieden aan kinderen die waarschijnlijk naar het vmbo gaan.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een motie van PVV-Kamerlid Harm Beertema tegen het opsplitsen van de Cito-eindtoets in twee niveaus. Staatssecretaris Dekker noemde eerder het onderscheid in niveau tussen de twee eindtoetsen ‘niet stigmatiserend’. Beertema wil echter af van de makkelijke toets, omdat die volgens hem toegeeft aan een soort ‘zieligheid’ in plaats van leerlingen uit te dagen. Beertema kreeg steun van regeringspartijen PvdA en VVD en van de ChristenUnie en de SGP. De meerderheid van de Kamer vindt dat deze differentiatie segregatie versterkt en sociale ongelijkheid tussen leerlingen bevordert. Het is volgens deze meerderheid van cruciaal belang voor het vervolgonderwijs om te beschikken over een eenduidig beeld van de leerling. Eerder sprak AVS-voorzitter Ton Duif zich ook al negatief uit over de splitsing van de eindtoets in twee niveaus.

Cito werkt al een aantal jaren met twee versies van de eindtoets in het primair onderwijs (een toets voor leerlingen op een laag niveau en een toets voor overige leerlingen). Volgens het instituut geeft een toets die goed aansluit bij de vaardigheden van leerlingen de meeste kans op een betrouwbare uitslag. Een te moeilijke toets zou leerlingen demotiveren en slecht zijn voor hun zelfvertrouwen.
De komst van een verplichte, centrale eindtoets (onderdeel van het wetsvoorstel 'Toetsing in het po') moet nog door de Tweede Kamer behandeld worden. In 2013 is er dan ook nog geen sprake van een centrale eindtoets.

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws