Om de Friese taal te bevorderen wil staatssecretaris Dekker (Onderwijs) de provincie Friesland voortaan zelf de kerndoelen voor het taalonderwijs laten vaststellen. De Kamer stemde begin februari in met het voorstel.

Op basisscholen en middelbare scholen in Friesland is Fries een verplicht vak. Tot nu toe stelde de minister van Onderwijs de kerndoelen voor het vak vast. Ter bevordering van de Friese taal wil staatssecretaris Dekker de bevoegdheid om de kerndoelen te bepalen overdragen aan de Provinciale Staten van Friesland. Zo komt de bevoegdheid te liggen waar die thuishoort, namelijk bij de Friezen, zegt VVD-Kamerlid Karin Straus. Daar is de hele Kamer het mee eens. Wel is het goed dat de minister de door de provincie vastgestelde kerndoelen nog moet goedkeuren, vindt Harm Beertema (PVV).

Zorg
Volgens de Raad van Europa zijn er te weinig bevoegde leraren Fries. De subsidies van de provincie blijken niet toereikend, volgens Roelof Bisschop (SGP) en hij vroeg de staatssecretaris dan ook wat de regering hieraan doet. Ook PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi uit haar zorgen over het beperkte aantal bevoegde leraren Fries. Volgens haar is er nog een slag te maken op dit punt. Staatssecretaris Dekker erkent dat 40 procent van de leraren Fries onbevoegd is. Samen met de provincie zal het Rijk dit percentage terugdringen. Er wordt extra budget ter beschikking gesteld voor de Friese hogescholen om het cursusaanbod uit te breiden.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws