De Tweede Kamer wil dat de regering werk maakt van inclusief onderwijs. Vlak voor het zomerreces heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer een motie hierover aangenomen.

De motie, ingediend door D66-Kamerlid Paul van Meenen, verzoekt het kabinet een brede coalitie op te bouwen bestaande uit in ieder geval leraren, schoolleiders, ouders, leerlingen, besturen, gemeenten, kinderopvang en (jeugd)zorg om tot inclusief en goed onderwijs voor ieder kind te komen. Dus voor elk kind passend onderwijs in een reguliere school.

In juni is de beweging ‘Naar inclusiever onderwijs’ gestart, die een landelijk praktijkplatform heeft gelanceerd om scholen en andere partijen bij elkaar te brengen. Dit platform is bedoeld als vraagbaak en inspiratiebron voor scholen.

Ook de organisatie Defence for Children roept het ministerie van OCW op om werk te maken van deze noodzakelijke stappen voor het verwezenlijking van inclusief onderwijs, bijvoorbeeld door het instellen van een Taskforce.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Kinderombudsvrouw: onderwijs in Nederland moet inclusiever

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend