Kamer kritisch en verdeeld over curriculum.nu

Op donderdag 5 maart debatteerde de Kamer voor het eerst over de geplande onderwijsvernieuwing curriculum.nu. De partijen waren kritisch over het huidige proces. Voor de zomer moet er een heldere opdracht voor het formuleren van de leerdoelen liggen. Dan gaan scholen in pilots met de voorstellen aan de slag en komt er met spoed een curriculumcommissie.

Vooral CDA en D66 gaven aan dat zij een onafhankelijke, permanente curriculumcommissie willen die de voorstellen tegen het licht houdt. De Onderwijsraad had al in 2018 geadviseerd dat er zo’n commissie moest komen.

In het debat was er veel verwarring rondom het vervolg van het proces. Gaan we door op de ingeslagen weg of komt er een commissie die met aanpassingen komt? Beide. Minister Slob vindt het belangrijk dat vooral docenten de inhoud van het curriculum bepalen, maar wil ook dat een nieuw ingestelde commissie met wetenschappers naar de voorstellen moet kijken.

Binnenkort is er een vervolgdebat, waarin partijen moties kunnen indienen.

Links