Als het tij verloopt, verzet men de bakens is een oeroud Hollands spreekwoord. Met deze zegswijze geven we eigenlijk aan dat de Nederlander vanuit historisch perspectief uitermate pragmatisch is. Het heeft geen zin tegen de stroom in te zwemmen, beter kun je gebruik maken van de omstandigheden en er naar luisteren.

We leven ook nu in een tijd waarin de omstandigheden snel veranderen. Toen ik in 1993 de AVS primair onderwijs oprichtte, zag onze onderwijswereld er heel anders uit dan vandaag de dag; laat staan wat we de komende jaren kunnen verwachten. In 1993 ging het gerucht dat na toerusting en bereikbaarheid (de eerste scholenfusiegolf) er zou worden ingezet op bestuurlijke schaalvergroting en dat er bovenschoolse directeuren zouden komen. N, anno 2005, ziet onze onderwijswereld er inderdaad totaal anders uit. Er zijn veel nieuwe managementfuncties bijgekomen, zoals statutair bezoldigd bestuurder (voorzitter CVB), gemandateerd bovenschoolse manager, tweescholen-directeur en een heel scala daar tussenin. Schooldirecteuren van npitters vervullen wel of niet gemandateerde werkgeverstaken, nemen dagelijkse beslissingen die een grote impact hebben op het werk van de professionals in de school, maar worstelen terecht ook zelf met de gewetensvraag waar hun belangen nu echt liggen.

Als het tij verloopt, verzet men de bakens geldt niet alleen voor u als pragmatisch schoolleider. U doet dat intutief, naargelang de omstandigheden dat vereisen. Dit geldt ook voor de AVS. Een minister die steeds meer taken en bevoegdheden overdraagt aan het veld, de maatschappij die steeds meer van scholen verwacht, de noodzaak om een eenduidige lobby voor verdere investeringen in het PO voor elkaar te krijgen, maar vooral u die in het veld steeds meer verschillende keuzes maakt. We willen en moeten daar op inspelen, anders loopt het AVS schip straks averij op omdat wij niet meer kunnen leveren wat u van ons verwacht.

Deze Kader Primair Special is bedoeld als discussie en opiniestuk. We zullen hierover de komende tijd nog veel gesprekken voeren met u en de overige organisaties.

Auteur: Ton Duif
Kaderspel
Kader Primair Special – december 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws