In deze Kadernieuws leest u over de hoofdlijnen van de nieuwe systematiek van bekostigen van scholen, over het flankerend beleid dat de scholen en schoolbesturen moet helpen zich op de nieuwe financiële situatie voor te bereiden, en over de gevolgen voor de relatie tussen bestuur en management, en tussen de schoolorganisaties en de overheid.

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws