Kader Primair besteedt aandacht aan onderwijs en politiek

Als er geen kink in de kabel komt, gaan de meesten van ons 17 maart naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Belangrijke verkiezingen, ook voor het onderwijs! Er gebeurt niet alleen veel rond corona, maar we kampen bijvoorbeeld ook met personeelstekorten, een loonkloof tussen po en vo en frustraties rond Passend onderwijs. Kader Primair 7 besteedt in drie artikelen aandacht aan dit actuele thema. Speciaal voor schoolleiders heeft de AVS een verkiezingsplacemat gemaakt.

Hoe kijken de huidige onderwijspolitici aan tegen de rol van de schoolleiders? Wat zien zij als het meest prangende onderwijsprobleem? In het eerste thema-artikel in Kader Primair komen negen van de tien onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer aan het woord, die jaarlijks een column verzorgen in dit vakblad.

Scholen hebben een maatschappelijke opdracht die verder reikt dan hun eigen overtuiging en leerlingen moeten leren omgaan met andere waarden en normen dan die van henzelf. Dat is in een tijd vol coronamaatregelen, Black Lives Matter-demonstraties en controversiële Mohammed-cartoons een hele uitdaging. Als de Eerste Kamer akkoord gaat, hebben scholen vanaf augustus 2021 te maken met de ‘Wet aanscherping burgerschapsopdracht onderwijs’. Het tweede thema-artikel gaat hier dieper op in.

De AVS timmert flink aan de weg om voor schoolleiders belangrijke onderwerpen in de verkiezingsprogramma’s en – beter nog – in het regeerakkoord te laten landen. De meest urgente aandachtspunten zijn: voldoende ondersteunend personeel, erkenning en een passende waardering. De AVS brengt deze standpunten in haar politieke lobby steeds over het voetlicht. En met succes: onder andere de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs behoort snel tot het verleden, als het aan de Tweede Kamer ligt. En in de verkiezingsprogramma’s zien we dat (de speerpunten van) schoolleiders steeds vaker expliciet aan de orde komen. Belangrijke uitgangspunten voor de AVS zijn ook het actieplan ‘Schooldirecteur Topprioriteit!’ en de Toekomstagenda Schoolleiders. Het derde thema-artikel gaat in op de politieke lobby van de AVS.

Wat willen de politieke partijen met het onderwijs? De AVS heeft speciaal voor haar leden en lezers van Kader Primair een verkiezingsplacemat samengesteld. Een aantal belangrijke plannen voor het funderend onderwijs uit de verkiezingsprogramma’s van tien partijen in de Tweede Kamer overzichtelijk op een rij. De verkiezingsplacemat is ook te vinden op www.avs.nl/verkiezingsplacemat

Links

Gerelateerd nieuws