Kabinetsreactie op rapport Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs

Het kabinet heeft in juli officieel gereageerd op het rapport 'Tijd om door te pakken' van de Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs, waarin dertien adviezen werden gegeven om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te vergemakkelijken. Het kabinet blijft zich afzijdig houden van ingrijpende stelselwijzigingen en wil niet buiten de huidige wettelijke en financiële kaders treden.

In een brief (hieronder te downloaden) beschrijven staatssecretaris Van Ark van SZW en minister Van Engelshoven van OCW per advies hoe het advies wordt opgepakt, voorzien van commentaar en tips om de samenwerking tussen de partijen in het veld te bevorderen en stimuleren. Het kabinet noemt de adviezen van de taskforce ‘gedegen en zeer goed leesbaar.’
Het kabinet gaat echter niet aan de slag met adviezen 12 en 13 van de taskforce: wijzigen van wet- en regelgeving om een ontwikkel- en leercentrum (IKC) in de wetgeving mogelijk te maken en het invoeren van een basistoegangsrecht voor alle kinderen vanaf 2 jaar. Dit zijn volgens het kabinet “stippen op de horizon die buiten het huidige wettelijke en financiële kader vallen. Ze vragen om ingrijpende stelselwijzigingen die het kabinet niet wenselijk vindt”. Hier zal dan ook geen gevolg aan worden gegeven door het huidige kabinet. Het staat gemeenten wel vrij om, binnen de huidige wettelijke en financiële kaders, een gezamenlijk aanbod te doen aan alle peuters.
 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.