Kabinetsbesluit motie van Aartsen/Bos

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is de motie Van Aartsen/Bos (Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300, nr. 14) aangenomen. De motie verzoekt de regering de wet- en regelgeving met ingang van 1 januari 2007 zodanig aan te passen dat scholen worden verplicht hetzij voor- en naschoolse opvang te bieden tussen 7.30 uur en 18.30 uur, hetzij faciliteiten te bieden waarbinnen andere partijen dat doen en de randvoorwaarden hierbij aan te geven.

Download 
Kabinetsbesluit motie Van Aartsen Bos

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.