Vanaf 2012 is er structureel jaarlijks 150 miljoen beschikbaar voor professionalisering van onderwijspersoneel en 30 miljoen voor excellente leerlingen. Uitblinkende scholen krijgen het predicaat excellent. Dit staat in actieplan `Basis voor presteren┬┤ dat op 23 mei naar de Kamer is gestuurd.
Opbrengstgericht werken leidt aantoonbaar tot betere prestaties. Nu werkt 30 procent van de scholen opbrengstgericht, in 2015 moet dat 60 procent zijn, in 2018 90 procent. Opbrengstgericht leiderschap moet meer worden gewaardeerd en gestimuleerd. De komende vier jaar werken alle leraren hun tekorten weg in het omgaan met verschillen met leerlingen, in het bieden van onderwijs op maat en in het opbrengstgericht werken. De omslag naar een ambitieuze, resultaatgerichte werksituatie vereist een sterk HRM-beleid op schoolniveau. De schoolleider speelt hierin een belangrijke rol. De bekwaamheidseisen voor schoolleiders in het primair onderwijs worden aangescherpt. In 2016 moeten schoolleiders voldoen aan de dan geldende bekwaamheidseisen. In het voorjaar van 2013 komt er een centrale eindtoets voor het basisonderwijs.

AVS-voorzitter Ton Duif is verbaasd over het feit dat het departement zoveel regie naar zich toehaalt. “Het begint langzamerhand weer op centrale aansturing van het onderwijs te lijken. Welke rol is er straks weggelegd voor de sectororganisaties PO en VO?” Hoewel hij vindt dat er goede voornemens in beide documenten staan, is een centrale eindtoets voor het basisonderwijs die door inspectie wordt gebruikt om de schoolkwaliteit te meten een paar stappen te ver. “Deze wijzen we fel af. Het lijkt wel of de Nederlandse politiek maar niet wil leren van de negatieve ervaringen hiermee in het buitenland. Wij hebben een eindtoets basisonderwijs nooit afgewezen, maar hij moet niet gebruikt worden om scholen op af te rekenen. De voorwaarde is dat deze toets gebruikt wordt om de leervorderingen van onze leerlingen in kaart te brengen.”

Actieplan-po-basis-voor-presteren.pdf
 Brief-actieplannen.pdf

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws